Installerer Norton Family på Android-enheten

TRINN 2

Installer Norton Family

 1. Start applikasjonen Play Store på barnets Android-enhet.

 2. Søk etter og last ned applikasjonen Norton Family.

 3. Tapp du på ikonet Norton Family på statuslinjen for å starte installeringen, når nedlastingen er ferdig.

 4. Les gjennom tillatelsesinformasjonen for applikasjonen og tapp på Neste for å rulle ned.

 5. Tapp på Installer.

 6. Når installasjonen er ferdig, velg Åpne.

 7. Tapp Brukeravtale for å lese den, og tapp deretter Godta.

 8. Les gjennom informasjonsskjermene og tapp på Kom i gang.

 9. Tapp Logg på.

 10. Skriv inn e-postadresse og passord, og klikk på Logg på.

 11. Gjør ett av følgende:

  • Hvis barnet bruker enheten, tapper du Barn.

  • Hvis du vil konfigurere Norton Family-innstillingene for barnet, tapper du Forelder.

 12. Tapp Fortsett.

 13. Avhengig av modusen du velger, gjør du ett av følgende:

  • Barnemodus: I listen over barneprofiler, tapper du ikonet for barneprofilen du vil tilordne enheten. Angi et navn for enheten, og tapp Fullført.

   Når du blir bedt om å aktivere enhetsadministrator, tapper du Aktiver. Tapp OK.

  • Foreldremodus: Hvis du vil konfigurere foreldreprofilinnstillinger, tapper du Foreldremodus og deretter Innstillinger. Hvis du vil konfigurere reglene eller vise aktivitetene for en barneprofil, tapper du ikonet for barneprofilen.

  Installasjonen av Norton Family er nå ferdig.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v70166030_EndUserProfile_no_no
Operativsystem: Android 4.x, Android 3.x, Android 2.x
Sist endret: 03/07/2014