Velg filer som skal gjenopprettes

Når du gjenoppretter sikkerhetskopierte filer med Norton-produktet er det ikke sikkert du vil gjenopprette alle filene du har sikkerhetskopiert. Du kan gjenopprette de filene som kan ha blitt skadet, slettet ved et uhell eller feilaktig endret. Norton-produktet ditt gir deg flere måter du bare velger de filene du trenger å gjenopprette.

Når du klikker på Bla etter filer og mapper, får du se en liste over alle sikkerhetskopierte filer. Du trenger bare å merke av for de filene du vil gjenopprette. Du kan filtrere filer etter kategoriene som er oppført i venstre rute i vinduet Gjenopprett filer.

De ulike alternativene som finnes under Filtrer etter i venstre rute, er som følger:

Alle filtyper

Du kan se alle sikkerhetskopierte filer i et sett.

Filkategorier

Du kan se alle filkategorier som er sikkerhetskopiert, i venstre rute. Når du klikker på en filkategori, får du se alle de sikkerhetskopierte filene i denne kategorien i høyre rute.

Mapper

Du kan se alle sikkerhetskopierte mapper med filer i et sett.

Valgte filer

Vi kan vise alle filer og mapper som er valgt for gjenoppretting.

Du kan også søke etter en bestemt fil med alternativet Søk. Du kan også utelate enkeltelementer ved å fjerne avmerkingen for dem i ruten til høyre, hvis du ikke vil gjenopprette dem.

Du kan bruke en hvilken som helst av følgende metoder, og du kan kombinere metoder, til å velge filer som skal gjenopprettes:

Gjenopprett alle filer og kategorier

Med denne funksjonen kan du gjenopprette alt du har sikkerhetskopiert, uten å utelate en eneste fil i settet.

Gjenopprette filer via søk

Du kan søke etter filnavn, eller del av et filnavn, fra listen med sikkerhetskopierte filer, og deretter gjenopprette dem. Du kan også bruke jokertegn, som asterisk (*) eller spørsmålstegn (?) når du søker etter filer eller mapper. Du kan for eksempel skrive *.doc for å søke etter alle Microsoft Word-dokumenter.

Gjenopprette individuelle filer i en filkategori.

Du kan se en liste over filene hver kategori inneholder, og velge hvilke av filene du vil gjenopprette.

Du kan velge filene og filkategoriene du vil gjenopprette, i vinduet Gjenopprett filer.

Velge alle de sikkerhetskopierte filene du vil gjenopprette

 1. Dobbeltklikk på Sikkerhetskopiering og deretter på Gjenopprett filer i hovedvinduet til Norton-produktet.

 2. I vinduet Gjenopprett filer, ved Filer, merker du av for Gjenopprett alle filer og kategorier.

  Alle sikkerhetskopierte filer og mapper i sikkerhetskopisettet blir valgt for gjenoppretting.

Velge filer som skal gjenopprettes via søk

 1. Dobbeltklikk på Sikkerhetskopiering og deretter på Gjenopprett filer i hovedvinduet til Norton-produktet.

 2. Under Filer, i feltet Søk, skriver du hele eller en del av filnavnet, eller filendelsen.

 3. Klikk på Søk.

  Vinduet som kommer opp, viser filnavnene som inneholder teksten du skrev inn.

 4. Merk av for filene du vil gjenopprette, og klikk deretter på OK.

 5. Gjenta trinn 2 til 4 hvis du vil legge til flere filer i listen over de som Norton-produktet gjenoppretter.

Velge en individuell fil innen en kategori for gjenoppretting

 1. Dobbeltklikk på Sikkerhetskopiering og deretter på Gjenopprett filer i hovedvinduet til Norton-produktet.

 2. Klikk på Bla etter filer og mapper under Filer i vinduet Gjenopprett filer.

 3. Klikk på en filkategori du vil gjenopprette filer fra, i ruten til venstre under Vis resultater for.

 4. I ruten til høyre gjør du ett av følgende:

  • Merk av for filene du vil gjenopprette.

  • Hvis du vil gjenopprette alle filene i den aktuelle kategorien eller mappen, merker du av i avmerkingsboksen du finner i toppteksten ved Sikkerhetskopielement.

 5. Gjenta trinn 3 til 4 hvis du vil legge til flere filer i listen over de som Norton-produktet gjenoppretter.

  Du kan bruke alternativet Valgte filer i ruten til venstre under Vis resultater for for å se alle filer som er valgt for gjenoppretting.

 6. Klikk på OK.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v6958548_ns_backup_no_no
Operativsystem: Windows
Sist endret: 18/06/2018