Andre produkter

Velge filer som skal gjenopprettes

Når du gjenoppretter sikkerhetskopierte filer med Norton 360 Online, er det ikke sikkert du vil gjenopprette alt du har sikkerhetskopiert. Du kan gjenopprette de filene som kan ha blitt skadet, slettet ved et uhell eller feilaktig endret. Norton 360 Online gir deg flere måter å kun velge de filene du trenger å gjenopprette på.

Når du klikker på Bla etter filer og mapper, får du se en liste over alle sikkerhetskopierte filer. Du trenger bare å merke av for de filene du vil gjenopprette. Du kan filtrere filer etter kategoriene som er oppført i venstre rute i vinduet Gjenopprett filer.

Følgende alternativer finnes under Kategori i venstre rute:

Alle filtyper

Du kan vise alle sikkerhetskopierte filer i et sett.

Filkategorier

Du kan vise alle filkategorier som er sikkerhetskopiert, i venstre rute. Når du klikker på en filkategori, får du se alle de sikkerhetskopierte filene i denne kategorien i høyre rute.

Mapper

Du kan vise alle sikkerhetskopierte mapper med filer i et sett.

Valgte filer

Vi kan vise alle filer og mapper som er valgt for gjenoppretting.

Du kan også søke etter en bestemt fil med alternativet Søk. Du kan også utelate enkeltelementer ved å fjerne avmerkingen for dem i ruten til høyre, hvis du ikke vil gjenopprette dem.

Du kan bruke en hvilken som helst av følgende metoder, og du kan kombinere metoder, til å velge filer som skal gjenopprettes:

Gjenopprett alle filer og kategorier

Med denne funksjonen kan du gjenopprette alt du har sikkerhetskopiert, uten å utelate en eneste fil i settet.

Gjenopprette filer via søk

Du kan søke etter filnavn, eller del av et filnavn, fra listen med sikkerhetskopierte filer, og deretter gjenopprette dem. Du kan også bruke jokertegn, som asterisk (*) eller spørsmålstegn (?) når du søker etter filer eller mapper. Du kan for eksempel skrive *.doc for å søke etter alle Microsoft Word-dokumenter.

Gjenopprette individuelle filer i en filkategori.

Du kan vise en liste over filene hver kategori inneholder, og velge hvilke av filene du vil gjenopprette.

Du kan velge filene og filkategoriene du vil gjenopprette, i vinduet Gjenopprett filer.

Slik velger du alle de sikkerhetskopierte filene du vil gjenopprette:

 1. I hovedvinduet til Norton 360 Online klikker du på Sikkerhetskopiering, og deretter på Gjenopprett filer.

 2. I vinduet Gjenopprett filer, ved Filer, merker du av for Gjenopprett alle filer og kategorier.

  Alle sikkerhetskopierte filer og mapper i sikkerhetskopisettet blir valgt for gjenoppretting.

Slik velger du filer som skal gjenopprettes via søk

 1. I hovedvinduet til Norton 360 Online klikker du på Sikkerhetskopiering, og deretter på Gjenopprett filer.

 2. Under Filer, i feltet Søk, skriver du hele eller en del av filnavnet, eller filendelsen.

 3. Klikk på Søk.

  Vinduet som kommer opp, viser filnavnene som inneholder teksten du skrev inn.

 4. Merk av for filene du vil gjenopprette, og klikk deretter på OK.

 5. Gjenta trinn 2 til 4 hvis du vil legge til flere filer i listen over de som Norton 360 Online gjenoppretter.

Slik velger du en individuell fil innen en kategori for gjenoppretting:

 1. I hovedvinduet til Norton 360 Online klikker du på Sikkerhetskopiering, og deretter på Gjenopprett filer.

 2. Klikk på Bla etter filer og mapper under Filer i vinduet Gjenopprett filer.

 3. Klikk på en filkategori du vil gjenopprette filer fra, i ruten til venstre under Vis resultater for.

 4. I ruten til høyre gjør du ett av følgende:

  • Merk av for filene du vil gjenopprette.

  • Hvis du vil gjenopprette alle filene i den aktuelle kategorien eller mappen, merker du av i avmerkingsboksen du finner i toppteksten ved Sikkerhetskopielement.

 5. Gjenta trinn 3 til 4 hvis du vil legge til flere filer i listen over de som Norton 360 Online gjenoppretter.

  Du kan bruke alternativet Valgte filer i ruten til venstre under Vis resultater for for å se alle filer som er valgt for gjenoppretting.

 6. Klikk på OK.

Gjenopprette filer

Gjenopprette filer med Norton 360 Online Autokjør gjenoppretting

Velge en målplassering for gjenoppretting

Velge hvor filer skal gjenopprettes fra

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v6958548_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 28/10/2011