Om løsninger på problemer med sikkerhetskopier

Følgende tabell har noen tips som kan hjelpe deg med å unngå problemer med sikkerhetskopiering.

Alle sikkerhetskopier

De følgende tipsene gjelder for alle sikkerhetskopier:

  • Utfør sikkerhetskopiering regelmessig. Jo oftere du sikkerhetskopierer, jo mindre er sjansen for at viktig informasjon går tapt. En tidsplan for automatisk sikkerhetskopiering anbefales, da dette vil kopiere filer som er endret nylig. En planlagt ukentlig sikkerhetskopiering er et godt andrevalg.

  • Hvis du bruker automatisk sikkerhetskopiering, bør du la PCen stå på når den ikke er i bruk. Automatisk sikkerhetskopiering finner sted når PCen er på, men ikke i bruk.

  • Du bør kontrollere sikkerhetskopieringsresultatene for Norton 360 Online jevnlig, for å sikre at alle filene du vil skal sikkerhetskopieres, blir det.

Sikkerhetskopiere til CDer eller DVDer

De følgende tipsene gjelder for sikkerhetskopieringer til CDer eller DVDer:

  • Ha ekstra plater i bakhånd når du sikkerhetskopierer. Dette hjelper deg til å håndtere sporadiske platefeil, eller situasjoner der mengden sikkerhetskopiert data er større enn du trodde.

  • Merk sikkerhetskopiplatene dine med detaljerte opplysninger, slik at du kan finne riktig plate hvis du får behov for å gjenopprette noen filer.

  • Ikke kopier filer direkte fra sikkerhetskopiplatene til PCen. Det kan hende at du uforvarende kun kopierer deler av filene. Du bør i stedet bruke gjenopprettingsfunksjonen i Norton 360 Online, eller funksjonen Norton 360 Online Autokjør gjenoppretting.

Sikkerhetskopiering til eksterne stasjoner, inkludert flash-stasjoner

De følgende tipsene gjelder for sikkerhetskopieringer til eksterne harddisker:

  • Noen stasjoner bruker eldre Windows-filsystemer, som FAT-16 eller FAT-32, som ikke kan lagre filer som er større enn 4 GB. Hvis du har filer som er så store, og som skal sikkerhetskopieres, må du passe på at sikkerhetskopistasjonen er formatert med et filsystem som har støtte for store filer, som NTFS.

  • Hvis du bruker automatisk eller tidsplanlagt sikkerhetskopiering, må du passe på at de eksterne stasjonene er tilkoblet og slått på.

  • Hvis du vil unngå at sikkerhetskopierte filer skades ved et uhell, bør du ikke bruke en sikkerhetskopistasjon til andre formål enn sikkerhetskopiering.

Få mer hjelp med problemer med sikkerhetskopiering

Løse et problem med Norton Autofix

Om sikkerhetskopiering

Om Norton sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v6958539_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 28/10/2011