Andre produkter

Virustyper

Et virus er et lite program som har til hensikt å endre måten datamaskinen fungerer på, uten din viten eller tillatelse.

For å være et virus må et program gjøre følgende:

  • Kjøre av seg selv, uten at du må gjøre noe

  • Kopiere seg selv, slik at det kan spre seg til andre datamaskiner

Selv om ikke alle virus har til hensikt å skade, kan selv ufarlige virus påvirke datamaskinens ytelse og stabilitet. Norton 360 Online prøver å fjerne alle virus fra datamaskinen.

Virus deles inn i de følgende anerkjente kategorier:

Filinfiserere

Disse virusene infiserer programfiler. Når infiserte filer kjører, kan de knytte virusene de bærer på, til andre programmer. Norton 360 Online gjennomsøker alle programfilene på datamaskinen, slik at det kan finne og fjerne filinfiserere.

Oppstartsvirus

Disse virusene fester seg i systemområdene på datamaskinen, og aktiveres så snart datamaskinen startes. De kan feste seg på stasjoner og andre lagringsenheter som er koblet til PCen. Norton 360 Online søker gjennom systemområdene på PCen for å finne og fjerne oppstartsvirus.

Multipartite-virus

Disse virusene bruker teknikkene til både oppstarts- og filinfiserervirus. Norton 360 Online søker etter disse virusene og fjerner dem.

Makrovirus

Disse virusene fester seg i datafiler som inneholder kjørbare komponenter, som enkelte regneark-, presentasjons- og tekstbehandlingsfiler. Disse virusene spres når et program kjører den kjørbare delen av en datafil. Norton 360 Online søker gjennom datafilene på jakt etter makrovirus, og fjerner dem.

Norton 360 Online gjennomsøker datamaskinen etter både kjente og ukjente virus.

Kjente virus oppdages og repareres automatisk. Ukjente virus oppdages ved å analysere hver kjørbare fil etter diverse kjennetegn som virus har til felles. I tillegg oppdaterer Norton 360 Online seg automatisk via Internett, slik at listen over kjente virus utvides og forbedres.

Risikotyper

Trusseltyper

Hvordan reagere hvis det blir funnet en sikkerhetsrisiko

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v6958021_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 27/10/2011