Om brannmurinnstillinger

Brannmurinnstillingene i Norton Business Suite sjekker datamaskinens Internett-tilkobling for å beskytte den mot uønsket kommunikasjonsaktivitet og Internett-inntrenging.

Følgende kategorier er tilgjengelige i vinduet Innstillinger for brannmuren :

Generelle innstillinger

Her kan du aktivere de generelle brannmurfunksjonene og tilpasse portene som datamaskinen bruker til å vise nettsider

Generelle innstillinger lar deg styre hvordan brannmuren skal håndtere uvanlige protokoller og nettverkstrafikk til og fra datamaskinen. I henhold til de generelle innstillingene, tillater eller blokkerer brannmuren innkommende og utgående tilkoblingsforsøk og deling av ressurser med datamaskinen. Du kan også bruke generelle innstillinger til å la brannmuren styre tilkoblingsforsøk til eller fra blokkerte og inaktive porter på datamaskinen.

Programregler

Kontroller innstillinger for programmer som har tilgang til Internett

Trafikkregler

Her kan du bestemme hvordan brannmuren behandler innkommende og utgående nettverkstilkoblinger av diverse typer

Du kan endre innstillingene slik at bestemte typer tilkoblinger til og fra PCen tillates eller blokkeres.

Inntrengings- og nettleserbeskyttelse

Forhindrer forsøk på inntrengning og beskytter nettleseren mot angrep fra svindlernettsteder

Du kan bruke alternativet Informasjon om nedlasting i denne kategorien til å beskytte datamaskiner mot utrygge filer du har lastet ned. Denne funksjonen støtter kun nedlastinger som bruker HTTP-protokoll, og kun nettleserne Internet Explorer, Chrome og Firefox.

Avanserte innstillinger

Brukes til å aktivere avanserte beskyttelsesfunksjoner for Smart brannmur

Med de avanserte innstillingene kan du slå av og på funksjonen Automatisk programstyring. Automatisk programstyring konfigurerer automatisk innstillinger for Internett-tilkobling for nettaktiverte programmer når de kjøres for første gang. Hvis du vil slå på Automatisk programstyring, må du sette det til Aggressiv eller Automatisk.

Alternativet Lær IPv6 NAT-traverseringstrafikk automatisk er kun tilgjengelig når alternativet Automatisk programstyring er satt til Aggressiv eller Automatisk. Norton Business Suite inneholder alternativet Lær IPv6 NAT-traverseringstrafikk automatisk slik at du kan styre nettverkstrafikken som bruker Teredo til å kommunisere med datamaskinen.

Etter at du har slått av Automatisk programstyring, kan du slå på Overvåkning av avanserte hendelser. Du kan bruke alternativene for Overvåkning av avanserte hendelser til å konfigurere innstillingene for Internett-tilkobling for Internett-aktiverte programmer første gangen de kjøres.

Om generelle innstillinger for brannmur

Om Inntrengings- og nettleserbeskyttelsesinnstillinger

Om Avanserte innstillinger for Smart brannmur

Om Norton Business Suite-innstillinger

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v6946316_N360_Business_CC_2014_no_no
Operativsystem: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Sist endret: 28/08/2013