Ekskluder eller inkluder angrepssignaturer

Norton-produktet utfører søk ved å sammenligne signaturen til filene mot de kjente angrepssignaturene, for å identifisere trusler på Mac-en. Angrepssignaturer blir brukt til å identifisere en angripers forsøk på å utnytte kjente svakheter i operativsystemer og programmer.

Du kan velge om du vil beskytte Mac-en mot alle angrepssignaturer eller bare mot valgte signaturer. I noen tilfeller kan harmløs nettverksaktivitet oppfattes som en angrepssignatur. Du kan motta gjentatte advarsler om mulige angrep. Hvis du vet at angrepene som setter i gang disse advarslene, er sikre, kan du opprette en utelatelsesliste for signaturen som samsvarer med den harmløse aktiviteten.

Hvis du vil beskyttes mot utnyttese av sårbarheter, men ikke ønsker å motta varsler om blokkerte angrep, kan du slå av varsler fra Beskyttelse mot sårbarhet. Med mindre du har en god grunn til å deaktivere en signatur, bør du la dem være aktive. Datamaskinen kan bli sårbar for angrep hvis du deaktiverer en signatur.

Aktiver eller deaktiver angrepssignaturer

  1. Klikk på Avansert i Norton-produktets hovedvindu.

  2. Klikk på Brannmur i venstre rute.

  3. Klikk på innstillinger-ikonet i raden Beskyttelse mot sårbarhet.

  4. I vinduet Beskyttelse mot sårbarhet klikker du på Signaturer.

  5. I signaturlisten velger du en signatur og gjør ett av følgende:

    • Hvis du vil deaktivere sporing av angrepssignaturen, fjerner du avmerkingen for Aktiver denne signaturen

    • Hvis du vil aktivere sporing av angrepssignaturen, merker du av for Aktiver denne signaturen

  6. Klikk på Fullført.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v6773698_nsmac_retail_no_no
Operativsystem: Mac OS X
Sist endret: 01/09/2017