Andre produkter

Søk

Vinduet Søk vises når Norton 360 Online utfører to eller flere av følgende handlinger:

 • LiveUpdate

 • Fullstendig systemsøk

 • PC-optimalisering

 • Sikkerhetskopiering

Kolonnen Element viser de ulike Norton 360 Online-aktivitetene. Kolonnen Status viser gjeldende status for aktiviteten.

Hvis du merker at en aktivitet pågår over en lengre periode, går du inn i de enkelte aktivitetsvinduene og undersøker om det er et problem der som krever at du griper inn. Hvis du for eksempel ser en LiveUpdate-aktivitet kjører over en lengre periode, går du inn i vinduet Norton LiveUpdate og undersøker status.

Du kan bruke følgende alternativer i vinduet Søk :

Kjør alle elementer fortløpende

Norton 360 Online lukker automatisk alle de individuelle aktivitetsvinduene når aktivitetene er fullført.

Norton 360 Online lukker ikke et aktivitetsvindu automatisk dersom aktiviteten krever din oppmerksomhet eller dersom du har avbrutt en pågående aktivitet. I slike tilfeller må du lukke aktivitetsvinduet manuelt.

Når elementer er ferdige, skal datamaskinen

Velg tilstanden du vil at datamaskinen skal være i når søket er ferdig. Velg mellom følgende alternativer:

 • Lar maskinen fortsette i aktiv tilstand etter søket. Alternativet er avmerket som standard.

 • Slå av

  Slår av datamaskinen når søket er ferdig.

 • Hvilemodus

  Setter datamaskinen i hvilemodus når søket er ferdig. Dette alternativet vises bare hvis du har konfigurert strømalternativene for datamaskinen i Windows Kontrollpanel.

 • Dvale

  Setter datamaskinen i dvalemodus når søket er ferdig. Dette alternativet vises bare hvis du har konfigurert strømalternativene for datamaskinen i Windows Kontrollpanel.

Om LiveUpdate

Hvordan reagere hvis det blir funnet en sikkerhetsrisiko

Om PC-optimalisering

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v64144819_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 19/10/2011