Andre produkter

Om vinduet Sikkerhetslogg - avanserte detaljer

I vinduet Sikkerhetslogg - avanserte detaljer kan du vise ytterligere opplysninger om elementene du velger i rullegardinlisten Vis i vinduet Sikkerhetslogg. Du kan også utføre handlinger som er tilgjengelige for elementet du valgte.

Følgende tabell viser kategoriene som gir avanserte detaljer om elementer i Sikkerhetslogg:

Varseloversikt

Viser følgende informasjon om elementet:

 • Alvorlighetsgrad

  Denne kategorien viser risikonivået til det valgte elementet. De ulike nivåene for sikkerhetsrisikoer er Høyt, Middels, Lavt og Informasjon.

 • Aktivitet

  Denne kategorien viser aktiviteten utført av Norton 360 Online.

 • Dato og tid

  Denne kategorien viser dato og tidspunkt for aktiviteten.

 • Status

  Denne kategorien viser status for handlingen som er blitt utført på elementet.

 • Anbefalt handling

  Denne kategorien viser handlinger du kanskje må utføre.

Avanserte detaljer

Viser detaljert informasjon om elementet

Du kan se kategori, risikonivå, risikokategori, innsendingsdato for risikoen, risikostatus, risikobeskrivelse og anbefalte handlinger for elementene.

Handlinger

Viser handlingene som er tilgjengelige for det valgte elementet

Alternativene i visningen Handlinger avhenger av alternativene som er tilgjengelige i rullegardinmenyen Vis i vinduet Sikkerhetslogg.

Her følger noen av alternativene i Handling :

 • Klarer

  Denne handlingen gir tilgang til eller fra den valgte datamaskinen eller alle de uklassifiserte datamaskinene på det valgte nettverket.

  Dette alternativet er tilgjengelig i visningen Sikkerhetslogg - Brannmur - Nettverk og tilkoblinger.

 • Begrens

  Denne handlingen blokkerer tilgang til eller fra den valgte datamaskinen eller alle de uklassifiserte datamaskinene på det valgte nettverket.

  Dette alternativet er tilgjengelig i visningen Sikkerhetslogg - Brannmur - Nettverk og tilkoblinger.

 • Fjern klarering

  Fjerner klarert-statusen fra den valgte datamaskinen eller fra alle de uklassifiserte datamaskinene på det valgte nettverket.

  Dette alternativet er tilgjengelig i visningen Sikkerhetslogg - Brannmur - Nettverk og tilkoblinger.

 • Fjern begrensning

  Denne handlingen fjerner begrenset-statusen fra den valgte datamaskinen eller fra alle de uklassifiserte datamaskinene på det valgte nettverket.

  Dette alternativet er tilgjengelig i visningen Sikkerhetslogg - Brannmur - Nettverk og tilkoblinger.

 • Vis regel

  Denne handlingen viser brannmurregelen som er brukt til å kontrollere forsøkene på Internett-tilgang fra det valgte programmet, i Norton 360 Online-vinduet Programstyring.

  Dette alternativet er tilgjengelig i visningen Sikkerhetslogg - Brannmuraktiviteter.

 • Tillat

  Denne handlingen tillater at programmet får tilgang til Internett.

  Dette alternativet er tilgjengelig i visningen Sikkerhetslogg - Inntrengingsforhindring.

 • Slutt å varsle meg

  Denne handlingen forhindrer Norton 360 Online fra å gi deg beskjed når den blokkerer den valgte angrepssignaturen i fremtiden.

  Dette alternativet er tilgjengelig i visningen Sikkerhetslogg - Inntrengingsforhindring.

 • Varsle meg

  Denne handlingen tillater at Norton 360 Online gir deg beskjed når den blokkerer den valgte angrepssignaturen i fremtiden.

  Dette alternativet er tilgjengelig i visningen Sikkerhetslogg - Inntrengingsforhindring.

Risikostyring

Viser koblinger som gir informasjon relatert til valgt element

Noen av elementene i sikkerhetsloggen gir deg tilgang til den relevante innstillingsruten i Norton 360 Online-vinduet.

Om Sikkerhetslogg

Vise elementer i Sikkerhetslogg

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v6398632_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 29/09/2011