Om vinduet Sikkerhetslogg - avanserte detaljer

I vinduet Sikkerhetslogg - avanserte detaljer kan du vise ytterligere opplysninger om elementene du velger i rullegardinlisten Vis i vinduet Sikkerhetslogg. Du kan også utføre handlinger som er tilgjengelige for elementet du valgte.

Følgende tabell viser kategoriene som gir avanserte detaljer om elementer i Sikkerhetslogg:

Varseloversikt

Viser følgende informasjon om elementet:

 • Alvorlighetsgrad

  Denne kategorien viser risikonivået til det valgte elementet. De ulike nivåene for sikkerhetsrisikoer er Høyt, Middels, Lavt og Informasjon.

 • Aktivitet

  Denne kategorien viser aktiviteten utført av Norton Business Suite.

 • Dato og tid

  Denne kategorien viser dato og tidspunkt for aktiviteten.

 • Status

  Denne kategorien viser status for handlingen som er blitt utført på elementet.

 • Anbefalt handling

  Denne kategorien viser handlinger du kanskje må utføre.

Avanserte detaljer

Viser detaljert informasjon om elementet

Du kan se kategori, risikonivå, risikokategori, innsendingsdato for risikoen, risikostatus, risikobeskrivelse og anbefalte handlinger for elementene.

Handlinger

Viser handlingene som er tilgjengelige for det valgte elementet

Alternativene i visningen Handlinger avhenger av alternativene som er tilgjengelige i rullegardinmenyen Vis i vinduet Sikkerhetslogg.

Her følger noen av alternativene i Handling :

 • Klarer

  Denne handlingen gir tilgang til eller fra den valgte datamaskinen eller alle de uklassifiserte datamaskinene på det valgte nettverket.

  Dette alternativet er tilgjengelig i visningen Sikkerhetslogg - Brannmur - Nettverk og tilkoblinger.

 • Begrens

  Denne handlingen blokkerer tilgang til eller fra den valgte datamaskinen eller alle de uklassifiserte datamaskinene på det valgte nettverket.

  Dette alternativet er tilgjengelig i visningen Sikkerhetslogg - Brannmur - Nettverk og tilkoblinger.

 • Fjern klarering

  Fjerner klarert-statusen fra den valgte datamaskinen eller fra alle de uklassifiserte datamaskinene på det valgte nettverket.

  Dette alternativet er tilgjengelig i visningen Sikkerhetslogg - Brannmur - Nettverk og tilkoblinger.

 • Fjern begrensning

  Denne handlingen fjerner begrenset-statusen fra den valgte datamaskinen eller fra alle de uklassifiserte datamaskinene på det valgte nettverket.

  Dette alternativet er tilgjengelig i visningen Sikkerhetslogg - Brannmur - Nettverk og tilkoblinger.

 • Vis regel

  Denne handlingen viser brannmurregelen som er brukt til å kontrollere forsøkene på Internett-tilgang fra det valgte programmet, i Norton Business Suite-vinduet Programregler.

  Dette alternativet er tilgjengelig i visningen Sikkerhetslogg - Brannmuraktiviteter.

 • Norton File Insight

  Denne handlingen viser detaljer om filen som fikk tilgang til nettverket, i vinduet File Insight.

  Dette alternativet er tilgjengelig i visningen Sikkerhetslogg - Brannmuraktiviteter.

 • Tillat

  Denne handlingen tillater at programmet får tilgang til Internett.

  Dette alternativet er tilgjengelig i visningen Sikkerhetslogg - Inntrengingsforhindring.

 • Slutt å varsle meg

  Denne handlingen forhindrer Norton Business Suite fra å gi deg beskjed når den blokkerer den valgte angrepssignaturen i fremtiden.

  Dette alternativet er tilgjengelig i visningen Sikkerhetslogg - Inntrengingsforhindring.

 • Varsle meg

  Denne handlingen tillater at Norton Business Suite gir deg beskjed når den blokkerer den valgte angrepssignaturen i fremtiden.

  Dette alternativet er tilgjengelig i visningen Sikkerhetslogg - Inntrengingsforhindring.

Risikostyring

Viser koblinger som gir informasjon relatert til valgt element

Noen av elementene i sikkerhetsloggen gir deg tilgang til den relevante innstillingsruten i Norton Business Suite-vinduet.

Om Sikkerhetslogg

Vise elementer i Sikkerhetslogg

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v6398632_N360_Business_CC_2014_no_no
Operativsystem: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Sist endret: 28/08/2013