Andre produkter

Norton 360 Online-detaljer

Vinduet Norton 360 Online-detaljer viser detaljer om siste PC-optimaliseringsaktiviteter. Hvis du for eksempel har utført en registeroppryddingsaktivitet, kan du se detaljene om hver enkelt registeroppføring Norton 360 Online har ryddet. PC-optimalisering holder datamaskinen justert slik at den yter sitt beste.

Norton 360 Online utfører følgende PC-optimaliseringsoppgaver du har valgt:

Registeropprydding

Her finner du detaljer om unøyaktige og utdaterte oppføringer i Windows-registeret som er ryddet.

Midlertidige Internet Explorer-filer

Her finner du detaljer om midlertidige Internet Explorer-filer som er ryddet.

Midlertidige Windows-filer

Her finner du detaljer om midlertidige Windows-filer som er ryddet.

Logg for Internet Explorer

Her finner du detaljer om websidehistorikk som er ryddet i nettleserens loggmappe.

Diskoptimalisering

Her finner du detaljer om diskoptimaliseringsoppgaven.

Sikkerhetskopi

Her kan du se status for sikkerhetskopieringsaktiviteten og sikkerhetskopiering for hver fil som var inkludert i sikkerhetskopisettet.

Basert på PC-optimalisering -alternativene du valgte, kjører Norton 360 Online bestemte oppgaver i vinduet Optimalisering. Hvis du for eksempel har valgt alternativet Diskoptimalisering, vises kun diskoptimaliseringsoppgaven i vinduet Optimalisering.

Øverst i dette vinduet kan du se aktivitetskategorien og handlingen utført av Norton 360 Online.

Du kan vise følgende detaljer for hvert av elementene:

Element

Viser navnet og plasseringen for filer som Norton 360 Online har ryddet.

Status

Angir gjeldende status for elementet.

Du kan bruke koblingen Mer informasjon til å vise mer utfyllende informasjon.

Om PC-optimalisering

Om disk- og filfragmentering

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v63984009_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 21/10/2011