Detaljer

Vinduet Detaljer viser detaljer om nylige optimaliseringsaktiviteter på datamaskinen. Hvis du for eksempel har utført en registeroppryddingsaktivitet, kan du se detaljene om hver enkelt registeroppføring Norton Business Suite har ryddet. PC-optimalisering holder datamaskinen justert slik at den yter sitt beste.

Norton Business Suite utfører følgende PC-optimaliseringsoppgaver du har valgt:

Registeropprydding

Her finner du detaljer om unøyaktige og utdaterte oppføringer i Windows-registeret som er ryddet.

Midlertidige Internet Explorer-filer

Her finner du detaljer om midlertidige Internet Explorer-filer som er ryddet.

Midlertidige Windows-filer

Her finner du detaljer om midlertidige Windows-filer som er ryddet.

Logg for Internet Explorer

Her finner du detaljer om nettsidehistorikk som er ryddet i nettleserens loggmappe.

Diskoptimalisering

Her finner du detaljer om diskoptimaliseringsoppgaven.

Sikkerhetskopi

Her kan du se status for sikkerhetskopieringsaktiviteten og sikkerhetskopiering for hver fil som var inkludert i sikkerhetskopisettet.

Basert på PC-optimalisering -alternativene du valgte, kjører Norton Business Suite bestemte oppgaver i vinduet Optimalisering. Hvis du for eksempel har valgt alternativet Diskoptimalisering, vises kun diskoptimaliseringsoppgaven i vinduet Optimalisering.

Øverst i dette vinduet kan du se aktivitetskategorien og handlingen utført av Norton Business Suite.

Om optimalisering

Om disk- og filfragmentering

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v63984009_N360_Business_CC_2014_no_no
Operativsystem: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Sist endret: 28/07/2013