Andre produkter

Sikring med VeriSign

Det er et standard sikkerhetskrav for e-handel og andre nettbaserte transaksjoner at du har et SSL-sertifikat (Secure Sockets Layer). Sertifiserte nettsteder er sikret av VeriSign og er merket Sikret av VeriSign. Når du klikker på merket Sikret av VeriSign, får du opp en bekreftelsesside generert av VeriSign, som viser informasjon om URL, organisasjon, abonnementsstatus og SSL-sertifikatdetaljer.

Du kan vise VeriSign SSL-sertifikatet for dette nettstedet her:

Vis sertifikat

Sikre tilkoblinger bruker sertifikater til å identifisere et nettsted og kryptere tilkoblingen. Krypteringen beskytter tilkoblingen mot hackere og andre svindlere. Hvis et nettsted må hente inn sensitive opplysninger eller foreta transaksjoner på nettet, er bruk av SSL-sertifikat obligatorisk.

Hvis du vil kontrollere at du har sikker tilkobling til et nettsted, kan du gjøre følgende:

 • Kontroller at nettstedsadressen starter med HTTPS

 • Kontroller at det vises et låsikon på adresselinjen til nettstedet

 • Vis SSL-sertifikatet til nettstedet

 • Sjekk om merket Sikret av VeriSign vises på nettstedet

Hvis sertifikatet kun viser adressen til nettstedet, må du kontrollere at det er den riktige adressen. Nettfisking og falske nettsteder bruker ofte liknende nettstedsnavn for å lure uvitende brukere til å tro at de besøker klarerte nettsteder.

Hvis du klikker på låsikonet på adresselinjen og velger Vis sertifikater, kan du vise følgende detaljer for SSL-sertifikatet:

Sertifikatinformasjon

Kontroller informasjonen på SSL-sertifikatet.

Utstedt til

Kontroller navnet på nettstedet som sertifikatet er utstedt til.

Sertifikatet skal være utstedt til identitysafe.norton.com.

Utstedt av

Sjekk om utsteder av SSL-sertifikatet er VeriSign, Inc.

Gyldig fra

Kontroller abonnementsstatusen til VeriSign SSL-sertifikatet.

Slik viser du sertifikatinformasjon i Internet Explorer:

 1. Klikk på låsikonet som vises til høyre på adresselinjen.

 2. Klikk på Vis sertifikater i vinduet som åpnes.

 3. Du kan vise sertifikatinformasjon i kategorien Generelt i vinduet Sertifikatvisning.

Slik viser du sertifikatet fra Chrome:

 1. Klikk på låsikonet som vises til venstre på adresselinjen.

 2. Klikk på Sertifikatinformasjon i menyen som åpnes.

 3. Du kan vise sertifikatinformasjon i kategorien Generelt i vinduet Sertifikatvisning.

Slik viser du sertifikatet fra Firefox:

 1. Klikk på låsikonet som vises til venstre på adresselinjen.

 2. Klikk på Mer informasjon i menyen som åpnes.

 3. Klikk på Vis sertifikat i vinduet som åpnes.

 4. Du kan vise sertifikatinformasjon i kategorien Generelt i vinduet Sertifikatvisning.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v63592900_identity_safe_standalone_1_no_no
Operativsystem: Windows
Sist endret: 02/08/2018