Andre produkter

Auto-Protect

Auto-Protect lastes inn i minnet når Windows starter, noe som gir konstant beskyttelse mens du arbeider.

Auto-Protect bruker trusselsignaturene som Norton 360 Online mottar under virusdefinisjonsoppdateringer og andre sikkerhetsoppdateringer til å avgjøre om en kjørbar fil er trygg eller ikke.

Når Auto-Protect oppdager et virus, forsøker det som standard å reparere den infiserte filen, og sletter ormer automatisk. Hvis Auto-Protect ikke klarer å reparere en infisert fil, vil du ikke kunne åpne den. Infiserte filer som ikke kan repareres, håndteres ved at du først søker gjennom hele maskinen etter virus, og deretter søker gjennom de infiserte filene som blir funnet.

Etter at du har behandlet en infisert fil, bør du søke gjennom hele datamaskinen etter virus for å oppdage eventuelle andre infeksjoner.

La alltid Auto-Protect være slått på for å hindre at virus infiserer datamaskinen. Auto-Protect kjører i bakgrunnen, uten å forstyrre deg mens du arbeider.

Auto-Protect vil automatisk:

 • Oppdager alle typer virus og beskytter datamaskinen mot dem

  Det oppdager og beskytter også datamaskinen mot makrovirus, oppstartssektorvirus og minneresidente virus

 • Oppdage og beskytte datamaskinen mot alle typer trojanske hester, ormer og annen skadelig kode

 • Beskytte datamaskinen fra virus som sendes via Internett

  Kontrollere alle filer du laster ned fra Internett, inkludert Java-appleter og ActiveX-kontroller

 • Holde systemet sikret

  Se etter virus hver gang du bruker programmer på datamaskinen, setter inn disketter eller flyttbare medier og endrer eller åpner dokumenter

 • Overvåke datamaskinen med tanke på uvanlig aktivitet som kan være tegn på et aktivt virus

Auto-Protect inkluderer følgende alternativer:

Hurtigbufring

Øker ytelsen til datamaskinen. Hvis du aktiverer dette alternativet, fører Norton 360 Online en logg over filer som åpnes ofte. Norton 360 Online søker ikke gjennom disse loggførte filene, selv ikke når du starter datamaskinen på nytt.

Søk i flyttbare medier

Ser etter oppstartvirus når du bruker flyttbare medier. Når det flyttbare mediet er blitt gjennomsøkt for systemvirus, gjennomsøkes det ikke igjen før det settes inn på nytt eller formateres. Hvis du fremdeles mistenker at et oppstartsvirus infiserer flyttbare medier, må du sørge for at Auto-Protect er slått på, slik at du kan søke gjennom det flyttbare mediet på nytt. Auto-Protect søker gjennom det flyttbare mediet når du setter det inn og åpner det fra Min datamaskin. Du kan også gjennomsøke det manuelt for å kontrollere at det ikke er infisert.

Start datamaskinen på nytt dersom du ikke kan få tilgang til Auto-Protect. Når Auto-Protect oppdager og fjerner en trussel, som et oppstartssektorvirus, gir Norton 360 Online deg beskjed om å starte datamaskinen på nytt. For å fjerne trusselen helt må du starte datamaskinen på nytt. Du kan ikke få tilgang til Auto-Protect før du har startet datamaskinen på nytt.

Se gjennom varsler fra Auto-Protect

Om innstillinger for automatisk beskyttelse

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v6356962_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 19/10/2011