Søk

Norton Business Suite laster automatisk og regelmessig ned definisjonsoppdateringer, gjennomsøker datamaskinen og beskytter datamaskinen mot alle typer virus og ukjente trusler. Dette gir deg fleksibilitet til å konfigurere søk på datamaskinen. Du kan også opprette egendefinerte søk for bestemte deler av datamaskinen som du gjennomsøker ofte. I tillegg kan du planlegge automatisk kjøring av egendefinerte søk eller fullstendige systemsøk.

Søk -vinduet inneholder følgende standardsøk:

Fullstendig systemsøk

Alle oppstartssektorer, filer og pågående prosesser som brukeren har tilgang til, blir kontrollert. Dette gjennomsøker datamaskinen grundig.

Hurtigsøk

Sjekker områdene på datamaskinen som ofte blir utsatt for virus og andre sikkerhetstrusler.

Søk på stasjon

Alle flyttbare stasjoner og andre stasjoner på datamaskinen blir gjennomsøkt.

Du kan legge til flere stasjoner i søket.

Søk i mappe

Bestemte mapper eller alle mapper på datamaskinen blir gjennomsøkt.

Du kan legge til flere mapper i søket. Når du velger en mappe, legges alle filer og mapper i den til i søket.

Søk i fil

Bestemte filer eller alle filer på datamaskinen blir gjennomsøkt.

Du kan trykke på Ctrl for å legge til flere filer i søket.

Opprett søk

Med denne funksjonen kan du opprette egne søk i henhold til dine bestemte kriterier.

Lukk

Lukker søkevinduet.

Når du oppretter et egendefinert søk, får du også muligheten til å velge at søket skal kjøres automatisk. Du kan fastsette tidspunkt for søk som skal kjøres på bestemte datoer og klokkeslett, eller med jevne mellomrom. Når du oppretter egendefinerte søk, legges de til på søkelisten.

Du kan gjøre følgende med søkene som er oppført i dette vinduet:

Aktiverer tidsplanen for søket.

Dersom du har planlagt et søk, må du merke av for dette alternativet for at Norton Business Suite skal kunne kjøre søket på angitt tidspunkt.

Navn

Viser navnene på tilgjengelige søk.

Kjør

Kjører søket manuelt.

Dersom et planlagt søk allerede pågår, viser Norton Business Suite søket som kjøres i bakgrunnen. Du kan så velge hva du vil gjøre.

Sist kjørt

Viser tidsstempel for sist utførte søk.

Du kan klikke på tidsstempelet for å se søkeresultatene i vinduet Sikkerhetslogg.

Status

Viser gjeldende status for søket.

Du kan ikke vise status for stasjonssøk, mappesøk og filsøk.

Rediger søk

Med denne funksjonen kan du redigere søk

Du kan legge til og fjerne filer eller mapper i søket samt endre navn på søket. Du kan også fastsette tidspunkt for søk som skal kjøres automatisk på bestemte datoer og klokkeslett, eller med jevne mellomrom.

Slett

Med denne funksjonen kan du slette et egendefinert søk hvis det ikke lenger trengs.

Du kan bare slette egendefinerte søk du har opprettet selv. Du kan ikke slette standardsøkene.

Om egendefinerte søk

Opprette et egendefinert søk

Om planlegging av søk

Planlegge et fullstendig systemsøk

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Hjalp denne informasjonen?

DOCID: v6349225_N360_Business_CC_2014_no_no
Operativsystem: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Sist endret: 18/06/2013