Andre produkter

Norton 360 Online-sikkerhetskopiering

Norton 360 Online kjører et søk for øyeblikket. I venstre kolonne, under Sikkerhetskopisett kan du se sikkerhetskopisettet som kjører for øyeblikket. I høyre kolonne, under Status, kan du se sikkerhetskopieringsstatus.

Mens denne aktiviteten pågår, kan du minimere vinduet. Hvis du vil slå av datamaskinen etter at sikkerhetskopieringsaktivitetene er fullført, merk av for Slå av datamaskinen etter fullføring nederst i vinduet.

Når sikkerhetskopieringen er fullført, klikker du på Vis detaljer for å vise status for siste sikkerhetskopiering.

Når sikkerhetskopieringsaktiviteten ikke fullføres fordi det oppstod et problem, viser vinduet Sikkerhetskopiering informasjon om hva du må gjøre videre.

Om sikkerhetskopisett

Gjenopprette filer

Om løsninger på problemer med sikkerhetskopier

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v63402394_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 01/10/2011