Andre produkter

Detaljerte resultater

Kategorien Detaljerte resultater viser tilleggsinformasjon om oppdagede risikoer. Du kan vise risikoens navn og status.

Risikoer som er fjernet finnes i Isolasjon, og kan gjenopprettes når som helst med Sikkerhetslogg.

I kategorien Detaljerte resultater finner du følgende informasjon:

Risiko

Klikk på risikonivået (Høyt, Middels eller Lavt) for å vise flere detaljer om risikoen.

Du får se informasjon som filnavn og handlingen filen utførte på datamaskinen. Du kan også se når filen ble installert på datamaskinen.

Navn

Klikk på navnet på risikoen hvis du vil vite mer om den.

Status

Vis statuskolonnen for å se mer om gjeldende status for risikoen.

Du kan bruke følgende alternativer:

Eksporter resultatene

Med denne funksjonen kan du lagre søkeresultatene til en bestemt plassering på datamaskinen.

Norton 360 Online lagrer oppsummeringen av søkeresultatene i ett av følgende filformat:

  • .txt

  • .xml

  • .html

Fullfør

Lukker vinduet.

Norton 360 Online varsler deg for å fjerne risikoene som oppdages i løpet av søket før du lukker vinduet.

Koblingen klikk her gir deg tilgang til området med Norton nødverktøy, som du kan bruke til å eliminere de uløste trusselelementene. Du kan også bruke koblingen til sikkerhetsloggen til å gjenopprette isolerte filer.

Om Datamaskinsøk

Om Sikkerhetslogg

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v6294073_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 15/03/2011