Andre produkter

Detaljer

Vinduet Detaljer viser status for siste sikkerhetskopiering. Du kan se status for sikkerhetskopieringsaktiviteten samt sikkerhetskopistatus for hver fil som var inkludert i sikkerhetskopisettet.

Du kan se følgende detaljer:

Status

Angir samlet sikkerhetskopistatus.

De ulike statusene for sikkerhetskopieringen er:

 • Fullført

  Viser at sikkerhetskopieringen er fullført.

 • Avbrutt

  Viser at sikkerhetskopieringen er avbrutt eller ikke gjennomført.

Plassering

Viser plasseringen filene er sikkerhetskopiert til.

Medietype

Viser type lagringsplass hvor filene er sikkerhetskopierte.

Hvis du for eksempel bruker stasjon C som sikkerhetskopiplassering, vises medietypen som Intern harddisk.

Du kan se følgende detaljer for hvert sikkerhetskopiobjekt:

Element

Viser navnet og plasseringen for filer som er sikkerhetskopierte.

Status

Viser status for sikkerhetskopiering.

De ulike statusene er:

 • Sikkerhetskopiert

  Angir at sikkerhetskopieringen er fullført.

 • Avbrutt

  Angir at sikkerhetskopieringen er avbrutt eller ikke gjennomført.

Du kan bruke alternativet Mer informasjon for å vise flere detaljer om de sikkerhetskopierte filene.

Om sikkerhetskopisett

Om forberedelser til sikkerhetskopiering

Endre eller gi nytt navn til et sikkerhetskopisett

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v62632359_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 31/10/2011