Detaljer

Vinduet Detaljer viser status for siste sikkerhetskopiering. Du kan kontrollere om sikkerhetskopieringen var vellykket ved å vise status for sikkerhetskopieringsaktiviteten samt sikkerhetskopistatus for hvert element som var inkludert i sikkerhetskopisettet.

Du kan se følgende detaljer:

Handling

Viser hva du gjorde.

Status

Angir samlet sikkerhetskopistatus.

De ulike statusene for sikkerhetskopieringen er:

 • Fullført

  Viser at sikkerhetskopieringen er fullført.

 • Avbrutt

  Viser at sikkerhetskopieringen er avbrutt eller ikke gjennomført.

Plassering

Viser plasseringen filene er sikkerhetskopiert til.

Du kan se følgende detaljer for hvert sikkerhetskopiobjekt:

Element

Viser navnet og plasseringen for filer som er sikkerhetskopierte.

Status

Viser status for sikkerhetskopiering.

De ulike statusene er:

 • Sikkerhetskopiert

  Angir at sikkerhetskopieringen er fullført.

 • Avbrutt

  Angir at sikkerhetskopieringen er avbrutt eller ikke gjennomført.

Hvis sikkerhetskopieringen ikke lyktes, kan du bare vise årsaken til at den mislyktes, i vinduet Detaljer.

Klikk på følgende koblinger for å lese mer om løsningene i tilfelle sikkerhetskopieringen mislyktes:

Du kan bruke koblingen Mer informasjon for å vise flere detaljer om de sikkerhetskopierte filene.

Om sikkerhetskopisett

Om forberedelser til sikkerhetskopiering

Endre eller gi nytt navn til et sikkerhetskopisett

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v62632359_N360_Business_CC_2014_no_no
Operativsystem: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Sist endret: 25/09/2013