Andre produkter

Uvanlige protokoller

Når to datamaskiner er koblet sammen og utveksler informasjon, bruker datamaskinene felles kommunikasjonsprotokoller som TCP/IP, DHCP, DNS og HTTP. I noen tilfeller kan kommunikasjon involvere uvanlige protokoller. Skadelige programmer kan bruke disse protokollene til å angripe datamaskinen. Det anbefales at du holder uvanlige protokoller aktiverte. Ved å holde uvanlige protokoller aktiverte, kan Smart brannmur håndtere kommunikasjonen på datamaskinen.

I Uvanlige protokoller -vinduet vises en liste over uvanlige protokoller. Smart brannmur beskytter trafikk mellom datamaskiner som bruker disse protokollene. Som standard er alle uvanlige protokoller aktiverte. Hvis du deaktiverer noen av protokollene på listen, tillater ikke brannmuren datatrafikk som bruker disse protokollene.

Hvis du deaktiverer noen av de uvanlige protokollene, kan det gjøre at datamaskinen opptrer uforutsigbart. Ikke deaktiver uvanlige protokoller hvis du ikke har blitt bedt om det av en kundestøtterepresentant, eller har fått en spesifikk sikkerhetsresponsmelding som foreslår det.

Du har følgende alternativer for hver uvanlige protokoll:

Protokollnummer

Angir protokollnummeret.

Protokollnavn

Angir protokollnavnet.

Aktivert

Angir om Norton 360 Online gjennomsøker nettverkstrafikken som bruker den bestemte protokollen.

Du kan bruke alternativene Aktiver alle / Deaktiver alle for å fjerne avmerkingen for alle uvanlige protokoller som er oppført i vinduet.

Om Smart brannmur

Om brannmurinnstillinger

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v62572935_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 01/10/2011