Andre produkter

Sikkerhetsforespørsel

Netteleseren er utsatt for angrep fra skadelige webområder. Disse webområdene oppdager og utnytter svakheter i nettleseren. Slike områder laster ned skadelige programmer (også kalt ikke godkjente nedlastinger) uten ditt samtykke, og uten at du er klar over det. Norton 360 Online beskytter nettleseren mot ikke godkjente nedlastinger fra skadelige webområder.

Nettleserbeskyttelsesfunksjonen for Norton 360 Online blokkerer nye eller ukjente skadelige programmer proaktivt, før de angriper datamaskinen. Norton 360 Online sikrer sensitive opplysninger og hindrer angriperne i å fjernstyre systemet, ved å beskytte nettleseren.

Du bør slå på Nettleserbeskyttelse for å sikre dekkende beskyttelse av systemet. Du kan også deaktivere Nettleserbeskyttelse midlertidig, og angi hvor lenge du vil at funksjonen skal være deaktivert. Når den innstilte tiden er utløpt, aktiveres funksjonen automatisk.

Symantec anbefaler at Nettleserbeskyttelse alltid er slått på, slik at nettleseren beskyttes mot angrep fra skadelige webområder.

Hvordan reagere hvis det blir funnet en sikkerhetsrisiko

Slå nettleserbeskyttelse av og på

Om å holde datamaskinen trygg

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v62460705_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 01/10/2011