Sikkerhetsforespørsel

Netteleseren er utsatt for angrep fra skadelige webområder. Disse webområdene oppdager og utnytter svakheter i nettleseren. Slike områder laster ned skadelige programmer (også kalt ikke godkjente nedlastinger) uten ditt samtykke, og uten at du er klar over det. Norton 360 Online beskytter nettleseren mot ikke godkjente nedlastinger fra skadelige webområder.

Nettleserbeskyttelsesfunksjonen for Norton 360 Online blokkerer nye eller ukjente skadelige programmer proaktivt, før de angriper datamaskinen. Norton 360 Online sikrer sensitive opplysninger og hindrer angriperne i å fjernstyre systemet, ved å beskytte nettleseren.

Du bør slå på Nettleserbeskyttelse for å sikre dekkende beskyttelse av systemet. Du kan også deaktivere Nettleserbeskyttelse midlertidig, og angi hvor lenge du vil at funksjonen skal være deaktivert. Når den innstilte tiden er utløpt, aktiveres funksjonen automatisk.

Symantec anbefaler at Nettleserbeskyttelse alltid er slått på, slik at nettleseren beskyttes mot angrep fra skadelige webområder.

Hvordan reagere hvis det blir funnet en sikkerhetsrisiko

Slå nettleserbeskyttelse av og på

Om å holde datamaskinen trygg

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v62460705_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 01/10/2011