Sikkerhetsforespørsel

Virussøk i e-post er laget for å beskytte deg mot trusler som sendes eller mottas i e-postvedlegg. Datamaskinen beskyttes mot virus sendt til deg av andre når innkommende e-post gjennomsøkes. Ved å gjennomsøke utgående e-post, sikrer du at du ikke videresender virus eller ormer til andre. Norton Business Suite beskytter datamaskinen mot trusler mottatt via e-postvedlegg.

Du bør slå på E-postbeskyttelse for å sikre dekkende beskyttelse av systemet. Du kan også midlertidige deaktivere E-postbeskyttelse og angi hvor lenge du vil at funksjonen skal være deaktivert. Når den innstilte tiden er utløpt, aktiveres funksjonen automatisk. Symantec anbefaler at du lar E-postbeskyttelse være aktivert hele tiden.

Hvordan reagere hvis det blir funnet en sikkerhetsrisiko

Om Antivirus innstillinger

Om å holde datamaskinen trygg

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Hjalp denne informasjonen?

DOCID: v62460702_N360_Business_CC_2014_no_no
Operativsystem: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Sist endret: 01/10/2011