Isolere et element

Sikkerhetsloggisolasjon er et trygt sted på datamaskinen der elementer kan isoleres mens du avgjør hva du vil gjøre med dem.

I visningen Isolasjon i vinduet Sikkerhetslogg vises en liste med isolerte elementer. Du kan se navn og risikostatus for hvert isolerte element.

Du kan sette et element i Sikkerhetsloggisolasjon manuelt. Du kan bruke alternativet Sett i isolasjon, som du finner i visningen Isolasjon i vinduet Sikkerhetslogg, til å sette elementer du mistenker er infisert, i isolasjon. Denne handlingen har ingen virkning på elementer som allerede er isolert.

Du kan ikke sette en godkjent fil eller et Windows-program i isolasjon.

Isolere et element

  1. Dobbeltklikk på Sikkerhet og deretter på Logg i hovedvinduet til Norton-produktet.

  2. Klikk på Sett i isolasjon i visningen Isolasjon i vinduet Sikkerhetslogg.

  3. Skriv inn et kort navn for elementet du vil legge til, i tekstboksen Beskrivelse i dialogboksen Manuell isolasjon.

    Denne teksten vises i isolasjonen, så du bør bruke en beskrivelse du kan kjenne igjen.

  4. Klikk på Bla gjennom.

  5. Finn elementet du vil legge til i dialogboksen Velg fil som skal isoleres, og klikk på Åpne.

  6. Klikk på Legg til.

  7. I vinduet Sikkerhetslogg klikker du på Lukk.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v6200348_ns_retail_no_no
Operativsystem: Windows
Sist endret: 13/12/2016