Isolere et element

Sikkerhetsloggisolasjon er et trygt sted på datamaskinen der elementer kan isoleres mens du avgjør hva du vil gjøre med dem.

I visningen Isolasjon i vinduet Sikkerhetslogg vises en liste med isolerte elementer. Du kan se navn og risikostatus for hvert isolerte element.

Du kan sette et element i Sikkerhetsloggisolasjon manuelt. Du kan bruke alternativet Sett i isolasjon, som du finner i visningen Isolasjon i vinduet Sikkerhetslogg, til å sette elementer du mistenker er infisert, i isolasjon. Denne handlingen har ingen virkning på elementer som allerede er isolert.

Du kan ikke sette en godkjent fil eller et Windows-program i isolasjon.

Isolere et element

  1. Dobbeltklikk på Sikkerhet og deretter på Logg i hovedvinduet til Norton-produktet.

  2. Klikk på Sett i isolasjon i visningen Isolasjon i vinduet Sikkerhetslogg.

  3. Skriv inn et kort navn for elementet du vil legge til, i tekstboksen Beskrivelse i dialogboksen Manuell isolasjon.

    Denne teksten vises i isolasjonen, så du bør bruke en beskrivelse du kan kjenne igjen.

  4. Klikk på Bla gjennom.

  5. Finn elementet du vil legge til i dialogboksen Velg fil som skal isoleres, og klikk på Åpne.

  6. Klikk på Legg til.

  7. I vinduet Sikkerhetslogg klikker du på Lukk.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v6200348_ns_retail_no_no
Operativsystem: Windows
Sist endret: 18/06/2018