Andre produkter

Sette et element i isolasjon

Sikkerhetsloggisolasjon er et trygt sted på datamaskinen der elementer kan isoleres mens du avgjør hva du vil gjøre med dem.

I visningen Isolasjon i vinduet Sikkerhetslogg vises en liste med isolerte elementer. Du kan vise navn og risikostatus for hvert isolerte element.

Du kan sette et element i Sikkerhetsloggisolasjon manuelt. Du kan bruke alternativet Sett i isolasjon, som du finner i visningen Isolasjon i vinduet Sikkerhetslogg, til å sette elementer du mistenker er infisert, i isolasjon. Denne handlingen har ingen virkning på elementer som allerede er isolert.

Du kan ikke sette en godkjent fil i isolasjon.

Sette et element i isolasjon

  1. Klikk på Sett i isolasjon i visningen Isolasjon i vinduet Sikkerhetslogg.

  2. Skriv inn et kort navn for elementet du vil legge til, i tekstboksen Beskrivelse i dialogboksen Manuell isolasjon.

    Denne teksten vises i isolasjonen, så du bør bruke en beskrivelse du kan kjenne igjen.

  3. Klikk på Bla gjennom.

  4. Finn elementet du vil legge til i dialogboksen Velg fil som skal isoleres, og klikk på Åpne.

  5. Klikk på Legg til.

  6. Klikk på Lukk.

Om Sikkerhetslogg

Håndtere elementer i isolasjon

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v6200348_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 21/03/2011