Håndtere elementer i isolasjon

Sikkerhetsloggisolasjon er et trygt sted på datamaskinen der elementer kan isoleres mens du avgjør hva du vil gjøre med dem. Isolerte elementer er isolert fra resten av datamaskinen, slik at de ikke kan spre seg eller infisere datamaskinen igjen. I noen tilfeller kan det være elementer du tror er infiserte, men som ikke identifiseres som en risiko i Norton Business Suite-søk. Du kan sette slike elementer i isolasjon manuelt.

Det er ikke mulig å åpne elementer i isolasjon ved et uhell og spre viruset, men du kan evaluere elementene i isolasjon for mulig innsending til Symantec.

Sikkerhetsloggisolasjonen omfatter følgende elementgrupper:

Sikkerhetsrisikoer

Inkluderer elementer som spionprogrammer og reklameprogrammer, som generelt sett har et lavt risikonivå, og som kanskje er nødvendige for at et annet program skal fungere.

Du kan gjenopprette disse elementene etter behov.

Sikkerhetstrusler

Omfatter virus og andre elementer som utgjør en høy risiko.

Når et element er satt i isolasjon, har du flere alternativer. Alle handlinger du utfører med isolerte elementer, må utføres i Sikkerhetsloggisolasjon.

Slik utfører du en handling med et isolert element:

 1. Velg det elementet du vil utføre en handling på i visningen Isolasjon i Sikkerhetslogg.

 2. Klikk på Alternativer i ruten Detaljer.

  Hvis du klikker på koblingen Flere detaljer, får du se mer informasjon om elementet før du velger hva du vil gjøre med det. Koblingen åpner vinduet File Insight, som inneholder mer informasjon om risikoen.

 3. Velg ønsket handling i vinduet Trussel oppdaget. Dette er noen av alternativene:

  Gjenopprette

  Returnerer den isolerte sikkerhetsrisikoen til den opprinnelige plasseringen på datamaskinen

  Dette alternativet er bare tilgjengelig for elementer som er satt i isolasjon manuelt.

  Gjenopprett og utelat denne filen

  Returnerer det valgte, isolerte elementet til sin opprinnelige plassering uten å reparere det, og utelater det fra fremtidige søk

  Dette alternativet er tilgjengelig for oppdagede trusler.

  Fjern fra loggen

  Fjerner det valgte elementet fra Sikkerhetslogg

  Send til Symantec

  Sender det valgte elementet til Symantec for evaluering av sikkerhetsrisikoen

  I noen tilfeller identifiserer kanskje ikke Norton Business Suite et element som en sikkerhetsrisiko, men du mistenker likevel at elementet er infisert. I slike tilfeller kan du bruke dette alternativet til å sende elementet inn til Symantec for videre analyse.

  Du kan også gå til dette vinduet ved hjelp av koblingen Alternativer i File Insight -vinduet (gjelder kun noen risikoer).

 4. Følg instruksjonene på skjermen.

Om Sikkerhetslogg

Sette et element i isolasjon

Gjenopprette et element fra isolasjon

Sende et element inn til Symantec manuelt

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v6200305_N360_Business_CC_2014_no_no
Operativsystem: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Sist endret: 28/08/2013