Håndter utelatte IP-adresser

Du kan bruke alternativet Utelatte adresser i kategorien AutoBlock i vinduet Beskyttelse mot sårbarhet til å opprette unntak for IP-adresser du stoler på. Norton-produktet tillater tilkoblinger fra utelatte adresser, og inkluderer ikke adressene i listen Adresser som er blokkert av AutoBlock.

Du kan bruke dialogboksen Utelatte IP-adresser for å legge til IP-adresser du stoler på.

Velg mellom følgende alternativer:

Alle datamaskiner på gjeldende nettverk

Dette alternativet tillater tilkoblinger til eller fra alle datamaskiner som er koblet til samme nettverk som Mac-en.

Én datamaskin

Brukes til å tillate tilkoblinger til og fra datamaskinen med IP-adressen du har angitt.

Alle IP-adresser som starter med

Brukes til å tillate tilkoblinger til og fra datamaskinene med IP-adresser som begynner med IP-adressen du har angitt.

Alle IP-adresser på et nettverk

Dette alternativet tillater koblinger til eller fra alle datamaskiner på et lokalt nettverk, som deler baseadressen og maskeadressen du angir.

I vinduet Utelat IP-adresser kan du gjøre følgende:

 • Legge til IP-adressene du stoler på.

 • Endre IP-adressene på listen Utelatte IP-adresser.

 • Fjern IP-adressen fra listen over utelatte IP-adresser.

Legg til en utelatt IP-adresse

 1. Klikk på Avansert i Norton-produktets hovedvindu.

 2. Klikk på Brannmur i venstre rute.

 3. Klikk på innstillinger-ikonet i raden Beskyttelse mot sårbarhet.

 4. I vinduet Beskyttelse mot sårbarhet, klikker du på kategorien AutoBlock.

 5. Klikk på alternativet for å slå på AutoBlock.

 6. Klikk på alternativet Utelatte adresser.

 7. Klikk på Legg til i dialogboksen Utelatte IP-adresser.

 8. I dialogboksen Ny utelatt adresse i AutoBlock velger du det nødvendige alternativet fra menyen for å legge til en utelatt IP-adresse.

 9. Skriv inn baseadressen og klikk på Lagre.

Rediger en utelatt IP-adresse

 1. Klikk på Avansert i Norton-produktets hovedvindu.

 2. Klikk på Brannmur i venstre rute.

 3. Klikk på innstillinger-ikonet i raden Beskyttelse mot sårbarhet.

 4. I vinduet Beskyttelse mot sårbarhet, klikker du på kategorien AutoBlock.

 5. Klikk på alternativet Utelatte adresser.

 6. Velg den utelatte IP-adressen i dialogen Utelatte IP-adresser, og klikk på Rediger.

 7. Utfør ønskede endringer i dialogboksen Endre utelukkede adresser i AutoBlock.

 8. Klikk på Lagre.

Fjern en utelatt IP-adresse

 1. Klikk på Avansert i Norton-produktets hovedvindu.

 2. Klikk på Brannmur i venstre rute.

 3. Klikk på innstillinger-ikonet i raden Beskyttelse mot sårbarhet.

 4. I vinduet Beskyttelse mot sårbarhet, klikker du på kategorien AutoBlock.

 5. Klikk på alternativet for å slå på AutoBlock.

 6. Klikk på alternativet Utelatte adresser.

 7. I listen Utelatte IP-adresser velger du IP-adressen du vil fjerne.

 8. Klikk på Fjern.

 9. Klikk på Lagre.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v56206147_nsmac_retail_no_no
Operativsystem: Mac OS X
Sist endret: 01/09/2017