Konfigurer AutoBlock-innstillinger

Du kan bruke fanen AutoBlock i vinduet Beskyttelse mot sårbarhet til å blokkere IP-adressene til datamaskiner Symantec identifiserer som angripere, automatisk. Når du slår på alternativet AutoBlock, legger Norton-produktet til IP-adressene fra angriperne i listen Adresser som er blokkert av AutoBlock. Du kan bruke menyen Adresser bør forbli i listen i til å angi et tidsintervall der Norton-produktet må blokkere alle tilkoblinger fra angriperens IP-adresse.

Du kan fjerne en IP-adresse fra listen Adresser som er blokkert av AutoBlock ved å bruke alternativet Fjern.

Du kan også bruke alternativet Utelatte adresser til å opprette unntak for IP-adresser du stoler på. Norton-produktet tillater tilkoblinger fra utelatte adresser, og inkluderer ikke adressene i listen Adresser som er blokkert av AutoBlock.

Konfigurer AutoBlock-innstillinger

  1. Klikk på Avansert i Norton-produktets hovedvindu.

  2. Klikk på Brannmur i venstre rute.

  3. Klikk på innstillinger-ikonet i raden Beskyttelse mot sårbarhet.

  4. I vinduet Beskyttelse mot sårbarhet, klikker du på kategorien AutoBlock.

  5. Klikk på alternativet for å slå på AutoBlock.

  6. Vis listen over IP-adresser som er blokkert av funksjonen Beskyttelse mot sårbarhet i listen Adresser som er blokkert av AutoBlock.

  7. Angi et tidsintervall der Norton-produktet må blokkere alle tilkoblinger i listen Adresser beholdes i listen for.

    Standardverdi er 30 minutter

  8. Klikk på Fullført.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v56206093_nsmac_retail_no_no
Operativsystem: Mac OS X
Sist endret: 01/09/2017