Konfigurering av brannmur for et program

Med innstillingene for Programblokkering kan du konfigurere brannmurreglene for forskjellige programmer som kjører på Mac-en. Basert på disse innstillingene vil brannmuren tillate eller blokkere tilkoblinger til Internett fra et program.

Du kan ikke angi brannmurinnstillingene for programmer basert på nettverket som Mac-en er koblet til. Innstillingene for Programblokkering er de samme uavhengig av nettverksplasseringen. Programblokkering gjør det ikke mulig å tillate eller blokkere tilkoblinger til en spesifikk IP-adresse.

Når et program som du ikke har angitt Internett-tilgang for, prøver å koble til Internett, viser Norton-produktet deg en varslingsdialog. Du kan velge om du vil at brannmuren skal tillate eller blokkere programmets tilgang til Internett.

I tillegg til å konfigurere Internett-innstillinger for programmer, kan du velge følgende alternativer for programmer i vinduet Programblokkering :

Søkeikon

Brukes til å finne et program i listen Innstillinger.

Legg til program

Brukes til å legge til et program og konfigurere Internett-tilgangen manuelt.

Fjern

Brukes til å fjerne valgte program fra listen Innstillinger.

Tillat programmer som er signert av Apple

Gjør at programmer som er signert av Apple, automatisk får tillatelse til å koble til Internett.

Varsle meg når et blokkert program prøver å bruke Internett

Gjør at du kan konfigurere Norton-produktet til å varsle hver gang et blokkert program prøver å koble til Internett.

Logg alle programmer som bruker Internett

Gjør at du kan registrere alle programmer som har tilgang til Internett.

Du kan vise denne informasjonen i vinduet Sikkerhetslogg.

Tilbakestill til standardinnstillinger

Her kan du tilbakestille konfigurasjonen til standardnivå.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v56198021_nsmac_retail_no_no
Operativsystem: Mac OS X
Sist endret: 01/09/2017