Konfigurer brannmurregler for en IP-adresse

Du kan angi brannmurreglene til IP-adressen som gjelder kun for en innstilling for nettverksplassering.

Klarert sone i ruten Vis viser IP-adressene du har tillatt tilgangsforsøk til og fra for en nettverksplassering. Blokkert sone i ruten Vis viser IP-adressene du har blokkert tilgangsforsøk fra eller til for en nettverksplassering.

Konfigurer brannmurregler for en IP-adresse

 1. Klikk på Avansert i Norton-produktets hovedvindu.

 2. Klikk på Brannmur i venstre rute.

 3. Klikk på innstillinger-ikonet i raden Tilkoblingsblokkering.

 4. I vinduet Tilkoblingsblokkering, i menyen Endre innstillinger, velger du nettverksplasseringen.

 5. Klikk på Soner i menyen Vis.

 6. Klikk på Legg til IP-adresse.

  Du kan også bruke + -tegnet ved raden Blokkert sone eller Klarert sone for å angi tilgangsinnstillinger for IP-adresse.

 7. I vinduet Rediger adresse velger du standardalternativet for tilgangsinnstilling. Velg mellom følgende alternativer:

  Tillat

  Brukes til å angi tilkoblinger til og fra alle datamaskiner på nettverket.

  Blokker

  Brukes til å blokkere tilkoblinger til og fra datamaskinen med IP-adressen du har angitt.

 8. I adressemenyen velger du et alternativ for å angi IP-adressene til datamaskinene tilgangsinnstillingene skal gjelde for. Velg mellom følgende alternativer:

  Alle datamaskiner på gjeldende nettverk

  Brukes til å tillate eller blokkere tilkoblinger til og fra alle datamaskiner på nettverket.

  Én datamaskin

  Brukes til å tillate eller blokkere tilkoblinger til og fra datamaskinen med IP-adressen du har angitt.

  Alle IP-adresser som starter med

  Brukes til å tillate eller blokkere tilkoblinger til og fra datamaskiner med grunnadressen du har angitt.

  Alle IP-adresser på et nettverk

  Brukes til å tillate eller blokkere tilkoblinger til og fra datamaskiner på et lokalt nettverk.

 9. Klikk på Loggførings- og varslingsinnstillinger for å konfigurere Norton-produktet til å registrere og varsle deg om tilgangsforsøk.

 10. Klikk på Lagre.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v56197815_nsmac_retail_no_no
Operativsystem: Mac OS X
Sist endret: 01/09/2017