Konfigurer tilgangsinnstillingene for tjenester

Med Norton-produktet kan du angi tilgangsinnstillingene for tjenestene som kjører på Mac-en. Brannmuren tillater eller blokkerer nettverkstilkoblingene som bruker tjenesten, basert på tilgangsinnstillingene som du angir og gjeldende nettverksplassering for Mac-en.

Tilgangsinnstillingene du konfigurerer, gjelder kun for den valgte nettverksplasseringen. Det gjelder kun når Mac-en kobler til nettverksplasseringen der innstillingene for tilkoblingsblokkering er konfigurert.

Når du legger til en tjeneste, vil navnet til tjenesten vises i ruten Vis i vinduet Tilkoblingsblokkering. I tillegg kan du vise standard tilgangsinnstillinger for tjenesten under tjenestenavnet.

Norton-produktet oppretter tilgangsinnstillingen <Alle andre tjenester> som standard. Denne tilgangsinnstillingen inkluderer alle tjenester som kjører på Mac-en.

Angi tilgangsinnstillinger for en tjeneste

 1. Klikk på Avansert i Norton-produktets hovedvindu.

 2. Klikk på Brannmur i venstre rute.

 3. Klikk på innstillinger-ikonet i raden Tilkoblingsblokkering.

 4. I vinduet Tilkoblingsblokkering, i menyen Endre innstillinger, velger du nettverksplasseringen du vil konfigurere tilgangsinnstillinger for.

 5. Velg et Programmer fra menyen Tjenester/porter.

 6. Velg én av følgende kategorier:

  Innkommende

  Her kan du angi tilgangsinnstillinger for innkommende tilkoblinger som bruker tjenesten.

  Utgående

  Her kan du angi tilgangsinnstillinger for utgående tilkoblinger som bruker tjenesten.

 7. Klikk på Legg til tjeneste.

 8. Du kan velge standardalternativer for tilgangsinnstillinger du vil skal gjelde for tjenesten, i vinduet Ny tjeneste, som kommer opp. Velg mellom følgende alternativer:

  Tillat

  Tillater nettverkstilkoblingene for tjenesten.

  Blokker

  Blokkerer nettverkstilkoblingene for tjenesten.

 9. Velg tjenesten i menyen Tjenestenavn.

  Hvis tjenesten ikke er oppført i menyen Tjenestenavn, skriver du navnet på den nye tjenesten i menyen Tjenestenavn. Du kan også angi en beskrivelse for tjenesten i feltet Beskrivelse.

 10. Konfigurer følgende kategorier etter behov:

  Porter

  Lister opp portene i brannmuren som tjenesten kan åpne.

  Du kan bruke alternativene Legg til, Rediger og Fjern når du legger til en ny tjeneste.

  Du kan bruke disse alternativene til å legge til eller endre portnumrene du legger til.

  Loggføring

  Lister opp tilkoblingstypene som Norton-produktet må loggføre.

  Varsler

  Lister opp hvilke tilkoblingstyper som Norton-produktet bør varsle om når det utføres et tilkoblingsforsøk.

  Du kan velge om brannmuren må tillate eller blokkere tilkoblingsforsøk som bruker tjenesten.

 11. Klikk på Lagre.

 12. I nedtrekksmenyen Handling nederst i vinduet Tilkoblingsblokkering angir du avanserte brannmurinnstillinger. Velg mellom følgende alternativer:

  Loggførings- og varslingsinnstillinger

  Her kan du angi hvilke typer tilgangsforsøk Norton-produktet skal loggføre.

  Du kan også angi hvilke typer tilgangsforsøk Norton-produktet skal varsle deg om.

  Avanserte innstillinger

  Her kan du angi avanserte brannmuralternativer.

  Tilbakestill til standardinnstillinger

  Her kan du tilbakestille konfigurasjonen til standardnivå.

 13. Klikk på Fullført.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v56197616_nsmac_retail_no_no
Operativsystem: Mac OS X
Sist endret: 01/09/2017