Konfigurere innstillinger for Tilkoblingsblokkering

Innstillinger for Tilkoblingsblokkering brukes på innkommende og utgående tilkoblinger som bruker et bestemt program eller en bestemt tjeneste, port eller IP-adresse.

Du kan bruke vinduet Tilkoblingsblokkering til å konfigurere om et program eller en tjeneste har lov til å koble til Internett eller det lokale nettverket. Du kan velge nettverksplassering i menyen Endre innstillinger, og så endre innstillingene for Tilkoblingsblokkering.

Du kan kun konfigurere innstillingene for Tilkoblingsblokkering hvis alternativet Tilkoblingsblokkering er slått på i vinduet Avansert.

Du må ha en brukerkonto med administratorrettigheter for å gjøre dette.

Konfigurere innstillinger for Tilkoblingsblokkering

 1. Klikk på Avansert i Norton-produktets hovedvindu.

 2. Klikk på Brannmur i venstre rute.

 3. Klikk på innstillinger-ikonet i raden Tilkoblingsblokkering.

 4. I vinduet Tilkoblingsblokkering, i menyen Endre innstillinger, velger du nettverksplasseringen du vil konfigurere innstillinger for Tilkoblingsblokkering for.

 5. Velg et alternativ i menyen Vis.

  Alternativene i menyen Vis avhenger av nettverksplasseringen du har valgt i menyen Endre innstillinger.

  Velg mellom følgende alternativer:

  Programmer

  Med dette alternativet kan du konfigurere innstillingene for tilkoblingsblokkering for programmene som kjører på Mac-en.

  Tjenester/porter

  Brukes til å angi innstillingene for tilkoblingsblokkering for tjenestene og portene på Mac-en.

  Soner

  Brukes til å angi IP-adressen som brannmuren skal tillate eller blokkere tilkoblinger til eller fra.

  Alle, i prioritert rekkefølge

  Med dette alternativet kan du angi gjeldende innstillinger for Tilkoblingsblokkering for programmene, tjenestene, portene og sonene i prioritert rekkefølge.

 6. Velg én av følgende kategorier:

  Innkommende

  Her kan du angi tilgangsinnstillinger for innkommende tilkoblinger som bruker et program eller en tjeneste på Mac.

  Utgående

  Her kan du angi tilgangsinnstillinger for utgående tilkoblinger som bruker et program eller en tjeneste på Mac.

  Innkommende og utgående

  Brukes til å konfigurere tilgangsinnstillinger for koblinger til og fra IP-adressene du har angitt.

  Denne kategorien vises kun når du velger Soner i menyen Vis.

 7. Du kan bruke popup-menyen Handling nederst i vinduet Tilkoblingsblokkering for å angi andre preferanser for tilkoblingsblokkering. Velg mellom følgende alternativer:

  Loggførings- og varslingsinnstillinger

  Her kan du angi hvilke typer tilgangsforsøk Norton-produktet skal loggføre.

  Du kan også angi hvilke typer tilgangsforsøk Norton-produktet skal varsle deg om.

  Avanserte innstillinger

  Her kan du angi avanserte brannmuralternativer.

  Tilbakestill til standardinnstillinger

  Her kan du tilbakestille konfigurasjonen til standardnivå.

 8. Klikk på Fullført.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v56189847_nsmac_retail_no_no
Operativsystem: Mac OS X
Sist endret: 01/09/2017