Andre produkter

Planlegge et hurtigsøk

Hurtigsøk søker gjennom de viktigste plasseringene på datamaskinen, som virus og andre sikkerhetstrusler ofte angriper. Når du utfører et hurtigsøk, søker Norton 360 Online kun gjennom innlastede programmer og kjørende prosesser. Hurtigsøk er raskere enn et Fullstendig systemsøk, siden de ikke søker gjennom hele datamaskinen.

Med Norton 360 Online kan du planlegge et hurtigsøk. Du kan planlegge hurtigsøk i vinduet Søk.

Slik planlegger du et hurtigsøk:

  1. I hovedvinduet til Norton 360 Online klikker du på PC-sikkerhet, og deretter på Kjør søk.

  2. Klikk på Egendefinert søk under Datamaskinsøk, i vinduet Søk.

  3. Klikk på .

  4. Klikk på redigeringsikonet ved siden av Hurtigsøk i kolonnen Rediger søk i vinduet Søk.

  5. I vinduet Rediger søk under Når vil du kjøre søket? angir du tidsintervallet og tidspunktet for når du vil at søket skal kjøres.

    De fleste tidsintervallene inneholder ekstra alternativer som du kan bruke til å justere tidsplanen ytterligere. Angi de ekstra alternativene der det er nødvendig.

  6. Klikk på OK.

Kjøre et hurtigsøk

Om planlegging av søk

Om Datamaskinsøk

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v55943761_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 01/11/2011