Download Insight

Vinduet Download Insight vises hvis du gjør ett av følgende:

  • Kjører eller installerer en ukjent fil på datamaskinen når Download Insight full rapport er satt til Ikke bevist.

  • Kjører eller installerer en trygg eller ukjent fil på datamaskinen når Download Insight full rapport er satt til Alltid.

I vinduet kan du se detaljer om filen, som navn og adresse til kilden filen ble lastet ned fra. Du kan også vise informasjon som klareringsnivå, fellesskapsbruk, når filen ble sluppet og hvor stabil filen er.

Stabilitetsrangeringene kan variere etter operativsystemet.

I vinduet Download Insight får du ulike alternativer, slik at du kan velge hva du vil at Norton 360 Online skal gjøre med den nedlastede filen. Disse alternativene avhenger av omdømmenivået til den nedlastede filen. Her følger noen av alternativene du finner i vinduet:

Kjør dette program

Med dette alternativet kan du installere det kjørbare programmet.

Avbryt kjøring

Med dette alternativet kan du avbryte installeringen det kjørbare programmet.

Fjern denne filen fra systemet

Med dette alternativet kan du fjerne filen fra datamaskinen.

I tillegg til disse alternativene, finner du også følgende i vinduet Download Insight :

Flere detaljer

Viser viktig informasjon om filen.

Når du klikker på koblingen Flere detaljer, åpnes vinduet File Insight. Dette vinduet viser informasjon som opprinnelse, aktivitet, klarering og fellesskapets bruk av filen.

Innstillinger

Her kan du se gjeldende innstillinger for Download Insight.

Når du klikker på koblingen Innstillinger, åpnes vinduet Innstillinger i Norton 360 Online. Her kan du se hvordan alternativene for Informasjon om nedlasting er stilt inn.

Tillat alltid denne filen (Hvis Kjør blir valgt)

Du kan velge om du vil motta en advarsel fra Download Insight når du prøver å kjøre filen igjen.

Alternativet er avmerket som standard. Når du merker av for dette alternativet, gir ikke Norton 360 Online deg et varsel via Download Insight hvis du laster ned og installerer samme fil på nytt.

Du kan også bruke koblingen Les mer til å gå til Symantecs webområde, hvis du vil vite mer om filen. Du finner dette alternativet nederst i vinduet.

Om Download Insight

Slå Informasjon om nedlasting av og på

Konfigurere alternativet for Download Insight-varsler

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Hjalp denne informasjonen?

DOCID: v55875871_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 07/11/2011