Andre produkter

Resultatoversikt - søk pågår

Norton 360 Online kjører et søk for øyeblikket.

Du kan vise følgende statuser mens et søk pågår:

Totalt antall gjennomsøkte elementer

Angir hvor mange filer, hovedoppstartssektorer eller oppstartssektorer som ble gjennomsøkt.

Du kan klikke rullegardinpilen for å vise følgende detaljer:

 • Områdene i datamaskinen som Norton 360 Online har gjennomsøkt, og antall gjennomsøkte filer i disse områdene.

 • Antall filer som er Norton-klarerte.

 • Antall filer som hoppes over. Disse filene har allerede blitt gjennomsøkt, og er ikke blitt endret siden siste søk.

Totalt antall sikkerhetsrisikoer oppdaget

Angir hvor mange virus, spionprogrammer og andre risikoer som ble oppdaget.

Du kan klikke rullegardinpilene for å vise hvor mange risikoer som er oppdaget i hver risikotype.

Totalt antall løste sikkerhetsrisikoer

Angir hvor mange problemer som ble løst.

Du kan klikke rullegardinpilene for å vise hvor mange risikoer som er løst i hver risikotype.

Totalt antall sikkerhetsrisikoer som krever oppmerksomhet

Angir hvor mange risikoer som ikke ble eliminert.

Du kan bruke denne koblingen til å se flere detaljer om disse elementene i vinduet Trusler funnet.

Du kan bruke følgende alternativer:

Pause

Stanser søket midlertidig.

Klikk på Gjenoppta for å fortsette søket.

Stopp

Avslutter søket.

Klikk på Ja for å bekrefte.

Du kan konfigurere flere alternativer mens søket pågår. Velg mellom følgende alternativer:

Når søket er fullført, skal datamaskinen

 • Lar maskinen fortsette i aktiv tilstand etter søket. Alternativet er avmerket som standard.

 • Slå av

  Slår av datamaskinen når søket er ferdig.

 • Hvilemodus

  Setter datamaskinen i hvilemodus når søket er ferdig. Dette alternativet vises bare hvis du har konfigurert strømalternativene for datamaskinen i Windows Kontrollpanel.

 • Dvale

  Setter datamaskinen i dvalemodus når søket er ferdig. Dette alternativet vises bare hvis du har konfigurert strømalternativene for datamaskinen i Windows Kontrollpanel.

Om vinduet Resultatoversikt

Om vinduet Trusler oppdaget

Om Datamaskinsøk

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v55828322_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 19/04/2011