Andre produkter

Norton 360 Online-planlegging

De fleste Norton 360 Online-aktiviteter kjøres automatisk i bakgrunnen når du ikke bruker PCen, og når musen og tastaturet ikke er i bruk. Hvis du ønsker å ha mer kontroll over når visse oppgaver kjøres, kan du bruke dette planleggingsverktøyet.

Du kan velge blant mange alternativer for planlegging av egendefinerte oppgaver for PC-sikkerhet og PC-optimalisering. Når du velger hvor ofte du vil at aktiviteten skal kjøres (automatisk, daglig, ukentlig eller månedlig), får du flere andre alternativer. Når du velger en ukentlig plan, må du også velge dag og startstidspunkt.

Følgende innstillinger er tilgjengelige:

Automatisk (anbefalt)

Oppgaver kjøres automatisk ved behov, når ingen muse- eller tastaturaktivitet oppdages.

Små meldinger kan bli vist nederst til høyre på Windows-skrivebordet når oppgaver kjøres.

Ukentlig

Oppgaver kjøres ukentlig på de dagene og klokkeslettene du velger.

Månedlig

Oppgaver kjøres månedlig på datoen og klokkeslettet du velger.

Manuell plan

Oppgaver kjøres ikke individuelt med mindre du starter dem. De kan bli kjørt som en del av en større søkegruppe, f.eks. hvis du kjører et fullstendig systemsøk.

Ytelsen til datamaskinen blir best mulig hvis du setter opp en plan slik at viktige handlinger utføres mens datamaskinen er inaktiv. Når du setter opp en ukentlig eller månedlig plan for søk, og merker av for alternativet Bare kjør hvis inaktiv, gjennomsøker Norton 360 Online datamaskinen mens den er inaktiv. Symantec anbefaler at du merker av for alternativet Bare kjør hvis inaktiv for at datamaskinen skal yte best mulig.

Du kan også åpne vinduet Administrer sikkerhetskopisett ved å klikke på Klikk her for å planlegge sikkerhetskopiering. Du kan konfigurere alternativene for planlegging av sikkerhetskopiering i kategorien Når.

Planlegging av sikkerhets- og ytelsessøk

Om planlegging av automatiske oppgaver

Slå av eller på automatiske oppgaver

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v5581675_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 24/07/2011