Andre produkter

Rediger søk - søkealternativer

I vinduet Rediger søk - søkealternativer kan du tilpasse søkeinnstillingene for hvert søk som du redigerer. Du kan bruke alternativene i dette vinduet til å angi forskjellige typer søk for å oppdage og hindre virusinfeksjoner på datamaskinen. Søketypene er Søk i komprimerte filer, Søk på nettverksstasjoner og Søk etter sporingsinformasjonskapsler.

Du kan også konfigurere søkealternativene for fullstendig systemsøk, hurtigsøk, stasjonssøk, mappesøk og filsøk.

Velg mellom følgende alternativer:

Søk i komprimerte filer

Gjennomsøker og reparerer filer inni komprimerte filer.

Som standard er alternativet Søk i komprimerte filer aktivert. Da søker Norton 360 Online etter og oppdager virus og andre sikkerhetsrisikoer i filer som ligger inni komprimerte filer. Når Norton 360 Online kjører et slikt søk, pakker den ut filer for å kunne se etter trusler i dem.

Norton 360 Online gjennomsøker og reparerer ikke passordbeskyttede komprimerte filer.

De andre alternativene i denne delen kan kun konfigureres når du slår på alternativet Søk i komprimerte filer. Dette gjelder følgende innstillinger:

 • Smart søk

  Norton 360 Online pakker ut og gjennomsøker maksimalt 2 GB med data fra en komprimert fil. På denne måten hindrer Smart søk at søket stopper opp med én komprimert fil som inneholder store mengder data. Slik går søket raskere.

  Alternativet Smart søk er som standard aktivert.

  Når Smart søk er aktivert, gjennomsøker ikke Norton 360 Online alle de vanlige ikke-beholdertypene som finnes på harddisken. Norton 360 Online hopper over følgende ikke-beholdere: .dll, .gif, .png, .jpg, .asf, .avi, .bmp, .htm, .ini, .css, .cur, .fon, .ico, .inf, .sys, .ttf og .wav.

  Hvis en beholderfil har et filformat som ikke kjennetegner beholderfiler, regner ikke Norton 360 Online det som en beholderfil, og hopper over filen. Norton 360 Online søker imidlertid gjennom alle filer du mottar per e-post, selv når Smart søk er slått på.

  Når du slår av alternativet Smart søk, gjennomsøker Norton 360 Online alle filtyper, uavhengig av filendelse.

 • Fjern infiserte mapper

  Når dette alternativet settes til Automatisk, sletter Norton 360 Online de infiserte komprimerte mappene på datamaskinen automatisk. Selv om bare én av filene i en komprimert mappe er infisert, sletter Norton 360 Online hele mappen og alt innhold.

  Men hvis du setter dette alternativet til Spør meg, varsler Norton 360 Online deg når den oppdager en infisert komprimert mappe.

Søk på nettverksstasjoner

Søker gjennom nettverksstasjonene datamaskinen er koblet til. Alternativet Søk på nettverksstasjoner vises kun for Fullstendig systemsøk.

Søk på nettverksstasjoner er som standard aktivert. Hvis du deaktiverer dette alternativet, søker ikke Norton 360 Online gjennom nettverksstasjoner.

Lav risiko

Her kan du håndtere lavrisikoelementer på datamaskinen.

Norton 360 Online fjerner automatisk elementer med middels og høyt risikonivå.

Du kan angi hvordan du vil at Norton 360 Online skal reagere på lavrisikoelementer.

Velg mellom følgende alternativer:

 • Fjern

  Fjerner automatisk oppdagede elementer med lavt risikonivå.

 • Ignorer

  Ignorer automatisk oppdagede elementer med lavt risikonivå.

 • Spør meg

  Gir deg høyest grad av kontroll når en risiko oppdages. Du velger hva du vil gjøre ved hvert trinn i prosessen.

Søk etter sporingsinformasjonskapsler

Søker etter de små filene som programmer kan plassere på datamaskinen for å spore aktivitetene dine.

Sporingsinformasjonskapslene kan rapportere denne informasjonen til en tredjepart. Du kan angi hvordan du vil at Norton 360 Online skal reagere på sporingskapsler.

Velg mellom følgende alternativer:

 • Fjern

  Fjerner sporingskapsler automatisk.

  Norton 360 Online isolerer ikke sporingskapsler. Hvis du velger å fjerne sporingskapsler, kan du ikke gjenopprette dem fra isolasjon.

 • Ignorer

  Ignorerer oppdagede sporingskapsler automatisk.

 • Spør meg

  Gir deg mest mulig kontroll, ved å varsle deg når sporingsinformasjonskapsler registreres.

Du kan velge å fjerne eller ignorere sporingsinformasjonskapsler. Alternativet Søk etter sporingsinformasjonskapsler vises bare for fullt systemsøk og hurtigsøk.

Antall tråder ved manuelle søk

Her kan du velge hvor mange tråder Norton 360 Online bruker ved manuelle søk.

Tråder er undergrupper av en prosess, som deler prosessressurser, men som kjører uavhengig av hverandre. Tråder hjelper til ved parallell kjøring av et program, for å la programmet operere raskere i et miljø med flere prosessorer.

Norton 360 Online støtter flertrådssøk på datamaskinen. Det bruker det antallet tråder du angir i rullegardinlisten, til søk. Hvis du f.eks. velger alternativet 8 i rullegardinlisten, bruker Norton 360 Online åtte tråder til å prosessere det manuelle søket. Hvis du velger alternativet Automatisk, bruker Norton 360 Online et antall tråder basert på hvor mange fysiske prosessorkjerner du har. Norton 360 Online bruker dobbelt så mange fysiske prosessorkjerner som du har. Hvis du f.eks. har en tokjerneprosessor (dual-core), og du velger Automatisk, bruker Norton 360 Online fire tråder ved søk. Dermed kjøres trådene samtidig, og hver prosessor kjører én tråd for å prosessere søket. Automatisk er valgt som standard.

Norton 360 Online støtter ikke flertrådssøk for Hurtigsøk.

Ytelsesprofiler for søk

Du kan konfigurere hvordan Norton 360 Online skal søke gjennom datamaskinen, basert på den digitale signaturen og klareringsnivået til filene. Du kan konfigurere Norton 360 Online til å ekskludere filer med kjente digitale signaturer eller høye klareringsnivåer fra søket. På denne måten kan du gjøre søket lettere, raskere og mer effektivt.

Du kan konfigurere dette med en av følgene profiler:

 • Fullt søk - Utfør et fullstendig søk av datamaskinen med Norton 360 Online

  Det fullstendige søket inkluderer gjennomsøking av alle filene på datamaskinen, uavhengig av klareringsnivå eller digital signatur.

 • Standardklarering Norton 360 Online ekskluderer filer som er klarert av Norton, fra søket

  Norton 360 Online søker gjennom alle filer som har et annet klareringsnivå enn Norton-klarert.

 • God klarering - Norton 360 Online ekskluderer filer med kjente digitale signaturer eller høye klareringsnivåer fra søket Norton 360 Online søker ikke gjennom filer med klareringsnivåene Norton-klarert eller brukerklarert. Det utelater også filer med høyt klareringsnivå. Det søker gjennom filer med følgende klareringsnivåer: Dårlig, Ikke bevist og Farlig, samt filer uten en digital signatur av klasse 3.

Norton 360 Online utfører et søk ut fra konfigurasjonen du angir i Ytelsesprofiler for søk.

Du kan lagre eller avbryte endringer av innstillinger med alternativene nederst i vinduet. Velg mellom følgende alternativer:

Avbryt

Lukker vinduet uten å lagre innstillingene.

OK

Lagrer søkeinnstillingene og lukker vinduet.

Om egendefinerte søk

Opprette et egendefinert søk

Redigere et tilpasset søk

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v55648274_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 02/11/2011