Andre produkter

Rediger søk - søkeelementer

I vinduet Rediger søk - søkeelementer kan du legge til filer og mapper i gjeldende søk. Du kan bruke alternativene i dette vinduet til å gi søket et passende navn og velge søkeelementene.

Velg mellom følgende alternativer:

Navn på søk

Skriv inn et navn på det egendefinerte søket.

Navnet må være unikt og kan ikke inneholde spesialtegn som ^\.|?*:<>/\;.

Du kan ikke redigere navnet på et standardsøk.

Legg til stasjoner

Her kan du legge til stasjoner i søket.

Når du velger en stasjon, blir alle mappene og filene på stasjonen tatt med i søket. Du kan velge flere stasjoner i dialogboksen Søk på stasjoner.

Legg til mapper

Her kan du legge til enkeltmapper i søket.

Når du velger en mappe, legges alle filene i mappen til i søket. Du kan velge flere mapper i dialogboksen Scan Folder.

Legg til filer

Her kan du legge til enkeltfiler i søket.

Du kan trykke på Ctrl for å merke flere filer som skal legges til å søket.

Fjern

Her kan du fjerne et søkeelement fra listen Søkeelementer.

Avbryt

Lukker vinduet uten å lagre innstillingene.

OK

Lagrer søkeinnstillingene og lukker vinduet.

Når du redigerer et standardsøk, kan du ikke legge til elementer. Men du kan legge til elementer i egendefinerte søk du oppretter.

Om egendefinerte søk

Opprette et egendefinert søk

Redigere et tilpasset søk

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v55648267_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 02/11/2011