Andre produkter

Slå av eller på Gi beskjed om dårlig stabilitet

Når du slår på Gi beskjed om dårlig stabilitet, ber Download Insight deg om å velge hva som skal gjøres når du forsøker å laste ned en ustabil fil.

Når du setter alternativet Download Insight full rapport til Aldri, gjør Download Insight ett av følgende:

  • Ber deg ikke om å velge hva som skal gjøres for noen filtyper du laster ned hvis alternativet Gi beskjed om dårlig stabilitet er slått av. Vinduet Download Insight vises ikke når du prøver å åpne en nedlastet fil.

  • Ber deg om å velge hva som skal gjøres når du forsøker å laste ned en ustabil fil hvis alternativet Gi beskjed om dårlig stabilitet er slått på. Norton 360 Online identifiserer utrygge filer som sikkerhetstrusler, og fjerner dem.

Som standard er alternativet Gi beskjed om dårlig stabilitet deaktivert.

Slik slår du Gi beskjed om dårlig stabilitet på eller av:

  1. I Norton 360 Online-hovedvinduet klikker du på Innstillinger.

  2. Gjør ett av følgende på raden Gi beskjed om dårlig stabilitet under Informasjon om nedlasting i kategorien Inntrengings- og nettleserbeskyttelse :

    • Flytt Av/på -bryteren til venstre mot for å aktivere Gi beskjed om dårlig stabilitet.

    • Flytt Av/på -bryteren til høyre mot Av for å deaktivere Gi beskjed om dårlig stabilitet.

  3. Klikk på Bruk, og klikk deretter på Lukk.

Om Download Insight

Slå Informasjon om nedlasting av og på

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v54710131_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 07/11/2011