Slå av eller på Gi beskjed om dårlig stabilitet

Når du slår på Gi beskjed om dårlig stabilitet, ber Download Insight deg om å velge hva som skal gjøres når du forsøker å laste ned en ustabil fil.

Når du setter alternativet Vis rapport ved åpning av filer til Aldri, gjør Download Insight ett av følgende:

  • Ber deg ikke om å velge hva som skal gjøres for noen filtyper du laster ned hvis alternativet Gi beskjed om dårlig stabilitet er slått av. Vinduet Download Insight vises ikke når du prøver å åpne en nedlastet fil.

  • Ber deg om å velge hva som skal gjøres når du forsøker å laste ned en ustabil fil hvis alternativet Gi beskjed om dårlig stabilitet er slått på. Norton Business Suite identifiserer utrygge filer som sikkerhetstrusler, og fjerner dem.

Som standard er alternativet Gi beskjed om dårlig stabilitet deaktivert.

Slik slår du Gi beskjed om dårlig stabilitet på eller av:

  1. I Norton Business Suite-hovedvinduet klikker du på Innstillinger.

  2. Gjør ett av følgende på raden Gi beskjed om dårlig stabilitet under Informasjon om nedlasting i kategorien Inntrengings- og nettleserbeskyttelse :

    • Flytt Av/på -bryteren til venstre mot for å aktivere Gi beskjed om dårlig stabilitet.

    • Flytt Av/på -bryteren til høyre mot Av for å deaktivere Gi beskjed om dårlig stabilitet.

  3. Klikk på Bruk, og klikk deretter på Lukk.

Om Download Insight

Slå Informasjon om nedlasting av og på

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v54710131_N360_Business_CC_2014_no_no
Operativsystem: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Sist endret: 28/08/2013