Andre produkter

Redigere påloggingsinfo

Med Redigere påloggingsinfo kan du se alle pålogginger du vil at Identity Safe skal administrere.

Rediger påloggingsinfo har følgende funksjoner:

 • Trygg lagring av påloggingsinfo.

 • Lagring av flere IDer eller kontoer og passord til webområder.

 • Organisering av påloggingsinformasjon i ulike mapper

 • Intelligent søk etter bestemt påloggingsinformasjon

 • Her kan du lagre webområdet med et annet navn enn standardnavnet.

 • Viser påloggings-IDen, og du kan vise eller skjule passordet.

 • Viser passordstyrken for påloggingsinformasjonen.

 • Hurtigstarter webområdets påloggingsside.

 • Fyller automatisk ut påloggingsinfo når du kommer tilbake til et webområde.

 • Du kan lagre påloggingsinformasjon manuelt.

 • Du kan endre URLen til den lagrede påloggingsinformasjonen.

 • Du kan se når du sist endret innstillingene for den lagrede påloggingsinformasjonen.

I Rediger påloggingsinfo kan du se og fylle ut påloggingsinformasjonen du har lagret for ulike websider, selv etter at Norton 360 Online har utløpt. Dette gjør du ved hjelp av Identity Safe-menyen på Norton-verktøylinjen.

Slik oppretter du en ny mappe:

 1. I hovedvinduet til Norton 360 Online klikker du på Identitet, og klikker deretter på Styre identitetsbeskyttelse.

 2. Klikk på Konfigurer under Identity Safe i raden Rediger påloggingsinfo.

 3. Klikk på Opprett ny mappe i vinduet Redigere påloggingsinfo.

 4. Skriv inn et mappenavn i boksen Skriv inn nytt mappenavn i dialogboksen Ny mappe.

 5. Klikk på OK.

 6. Klikk på Lukk.

Slik legger du til påloggingsinformasjon manuelt

 1. I hovedvinduet til Norton 360 Online klikker du på Identitet, og klikker deretter på Styre identitetsbeskyttelse.

 2. Klikk på Konfigurer under Identity Safe i raden Rediger påloggingsinfo.

 3. Klikk på Opprett ny påloggingsinfo i vinduet Redigere påloggingsinfo.

 4. I vinduet Nytt brukernavn skriver du inn URLen til webområdet du vil bruke påloggingsinformasjonen på.

  Hvis det er en URL, må den begynne med HTTP.

 5. Klikk på OK.

 6. I dialogboksen Brukernavn skriver du inn brukernavnet for påloggingen i boksen Skriv inn nytt brukernavn og klikker deretter OK.

 7. Klikk på OK i dialogboksen Informasjon.

  I dialogboksen Informasjon blir du bedt om å angi passordet som hører til brukernavnet.

 8. Skriv inn innloggingspassordet i feltet Passord i vinduet Redigere påloggingsinfo.

 9. Klikk på Lukk.

 10. Klikk på Ja i dialogboksen Lagre for å lagre endringene.

  Dialogboksen Lagre vises bare hvis du har angitt et passord for påloggingsinfoen.

Slik angir du et passord for påloggingsinformasjon du har lagt til manuelt:

 1. I hovedvinduet til Norton 360 Online klikker du på Identitet, og klikker deretter på Styre identitetsbeskyttelse.

 2. Klikk på Konfigurer under Identity Safe i raden Rediger påloggingsinfo.

 3. Velg den påloggingsinformasjonen du ønsker å angi passord for, i vinduet Redigere påloggingsinfo under Påloggingsinformasjon.

 4. Klikk på Vis under Detaljer ved siden av feltet Passord.

  Vinduet Valider passord for Identity Safe vises. Dette vinduet vises kun dersom du har endret passordsikkerhetsnivået til Identity Safe til Be om mitt passord før påloggingsinformasjonen fylles ut i vinduet Passordsikkerhet.

 5. I vinduet Valider passord for Identity Safe gjør du følgende:

  • Skriv inn Identity Safe-passordet i feltet Skriv inn passord.

  • Klikk på Validere.

 6. Skriv inn Identity Safe-passordet i boksen Passord i vinduet Rediger påloggingsinfo

 7. Klikk på Lukk.

 8. Klikk på Ja i bekreftelsesdialogboksen for å lagre endringene.

Slik sletter du påloggingsinformasjon eller en mappe:

 1. I hovedvinduet til Norton 360 Online klikker du på Identitet, og klikker deretter på Styre identitetsbeskyttelse.

 2. Klikk på Konfigurer under Identity Safe i raden Redigere påloggingsinfo.

 3. Velg mappen eller navnet til webområdet du vil slette, i vinduet Redigere påloggingsinfo under Påloggingsinformasjon.

 4. Klikk på Slett.

 5. Klikk på Ja i varselsdialogboksen.

 6. Klikk på Lukk.

Lagre påloggingsinfo

Oppdatere passord for en pålogging

Logge på og av Identity Safe

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v5466271_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 06/11/2011