Andre produkter

Lagre påloggingsinfo

Påloggingsinfo lagres når du angir opplysningene for første gang. Du kan lagre flere pålogginger for samme webside. Du kan også lagre samme påloggingsinfo for ulike websider.

Når du oppgir påloggingsinfo på et webområde, viser Identity Safe dialogboksen Lagre påloggingsinfo?Norton-verktøylinjen. Du kan oppgi et navn og velge mappen du vil lagre påloggingsinfoen i. Mappene du oppretter, vises i rullegardinlisten Mappe i dialogboksen Lagre påloggingsinfo.

Når Identity Safe har lagret påloggingsinfo, fylles påloggingsinformasjonen automatisk ut neste gang du går til websiden.

Du må være logget på Identity Safe for at Identity Safe skal kunne lagre og bruke passord automatisk. Dersom passord- eller brukernavnfeltet er tomt, vil ikke Identity Safe spørre om du vil lagre påloggingsinfoen.

Du kan se og fylle ut påloggingsinformasjonen du har lagret for et webområde, selv etter at produktet har utløpt. Du kan bruke menyen Identity SafeNorton-verktøylinjen til å vise påloggingsinfoen.

Du kan bare vise lagret påloggingsinfo etter at Norton 360 Online er utløpt, du kan ikke lagre eller legge til ny påloggingsinfo.

Slik lagrer du påloggingsinfo:

 1. Gå til websiden du vil lagre påloggingsinfo for.

 2. Skriv inn påloggingsinfoen, og klikk på alternativet eller koblingen som logger deg på.

 3. Norton-verktøylinjen i raden Lagre påloggingsinfo? gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil lagre påloggingsinfoen, klikker du på Lagre. I dialogboksen Lagre påloggingsinfo skriver du et navn på påloggingsinfoen i Navn -feltet, velger mappen du vil lagre den i fra Mappe -rullegardinlisten og klikker så på Lagre.

  • Hvis du ikke vil lagre påloggingsinfoen nå, klikker du på Ikke lagre.

  • Hvis du aldri vil lagre påloggingsinfoen, klikker du på Aldri.

Slik lagrer du flere pålogginger for et webområde:

 1. Gå til websiden du vil lagre påloggingsinfo for en ny bruker for.

  Din påloggingsinformasjon vises automatisk på websiden.

 2. Slett påloggingsinformasjonen som vises på websiden.

 3. Skriv inn ny påloggingsinfo, og klikk på knappen eller koblingen som logger deg på.

 4. Norton-verktøylinjen i raden Lagre påloggingsinfo? klikker du på Lagre.

 5. I dialogboksen Lagre påloggingsinfo skriver du et navn på påloggingsinfoen i Navn -feltet og velger mappen du vil lagre den i, fra Mappe -rullegardinlisten.

 6. Klikk på Lagre.

Redigere påloggingsinfo

Oppdatere passord for en pålogging

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v5466268_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 25/08/2011