Andre produkter

Om Sikkerhetslogg

I vinduet Sikkerhetslogg kan du gjøre følgende:

 • Vise sammendrag av varsler og hendelsesmeldinger

 • Vise resultater av søk kjørt på datamaskinen

 • Vise elementer du har sendt inn til webområdet Symantec Security Response.

 • Håndtere isolerte elementer.

 • Overvåke sikkerhetsoppgaver produktene utfører i bakgrunnen

I Sikkerhetslogg kan du holde øye med sikkerhetsoppgavene produktet utfører i bakgrunnen. I tillegg kan du når som helst se på varsler som du har mottatt, i Sikkerhetslogg. Hvis du ikke har mulighet til å se på et varsel når du mottar det, kan du se på det senere i Sikkerhetslogg.

Varsler, søkeresultater og andre sikkerhetselementer relatert til ulike produktfunksjoner, vises i sine respektive kategorier i vinduet Sikkerhetslogg. Sikkerhetselementer relatert til isolasjonsfunksjonen vises for eksempel under kategorien Isolasjon. I tillegg vises vinduet Sikkerhetslogg detaljer om hvert element i ruten Detaljer.

Sikkerhetsloggen grupperer kategorier grovt i følgende grupper, basert på funksjon:

 • All aktivitet

 • Beskyttelse og ytelse

 • Innsendinger og feil

 • PC-optimalisering

 • Til informasjon

Du finner følgende informasjonskategorier i vinduet Sikkerhetslogg som standard:

 • Nyeste loggelementer

 • Alle loggelementer

 • Søkeresultat

 • Løste sikkerhetsrisikoer

 • Uløste sikkerhetsrisikoer

 • Isolasjon

 • SONAR-aktivitet

 • Brannmur - Nettverk og tilkoblinger

 • Brannmur - Aktivitet

 • Inntrengingsforhindring

 • Download Insight

 • AntiSpam

 • Identitet

 • Norton manipuleringsbeskyttelse

 • Ytelsesvarsel

 • Bruksbasert abonnement

 • Sikkerhetskopi

 • Områder rapportert til Symantec

 • Feilrapportering for Norton

 • Feil med e-post

 • Norton fellesskapsovervåkning

 • Registeropprydding

 • Filopprydding

 • Diskoptimalisering

 • Stillemodus

 • LiveUpdate

Du kan se sikkerhetselementene ut fra hendelseskategorien du velger og søkestrengen du oppgir. Norton 360 Online begrenser antall søketreff på hver side i vinduet Sikkerhetslogg. Sikkerhetslogg deler derfor opp treffene på søket, og viser dem over flere sider. Du kan bruke siderullefeltet nederst i vinduet for å gå til de andre sidene i rekkefølge. Hvis du vil se en bestemt side, kan du bruke alternativet Gå til side for å gå til den siden. Maksimalt 100 elementer vises på hver side.

Du kan velge en passende handling, basert på sikkerhetsstatusen til elementer i en informasjonskategori, for å løse en risiko eller trussel. Handlingene du kan utføre, er følgende:

 • Gjenopprette og utelate et isolert element.

 • Fjerne et element fra sikkerhetsloggen.

 • Sende et element til Symantec for videre analyse.

 • Klarere eller begrense enheter i et valgt nettverk.

 • Fjerne statusen klarert eller begrenset for enheter i det valgte nettverket.

 • Tillate et valgt program å få tilgang til Internett.

 • Konfigurere Norton 360 Online til å melde fra til deg når den blokkerer en valgt angrepssignatur.

Med Norton 360 Online kan du også lagre sikkerhetsloggen. Du kan vise informasjon om en sikkerhetshendelse når du vil. Dersom du vil analysere sikkerhetshendelser som oppsto på en bestemt dag, kan du lagre sikkerhetsloggene for denne dagen. Du kan importere filen til sikkerhetsloggen og analysere dataene senere.

Vise elementer i Sikkerhetslogg

Søke i Sikkerhetslogg

Importere og eksportere sikkerhetslogginformasjon

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v5458686_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 30/09/2011