Innstillinger for Kunnskap om nettverkskostnader

I vinduet Innstillinger for Kunnskap om nettverkskostnader kan du sette opp policyer og begrense Internett-bruken i Norton Business Suite.

Du kan velge en kommunikasjonspolicy som passer Internett-tilkoblingen. Hvis du har et ubegrenset Internett-abonnement, kan du sette opp en Ingen begrensning -policy slik at Norton Business Suite kobler til Symantec-servere for å sikre full beskyttelse. Men hvis du mener at Norton Business Suite bruker for mye av Internett-tilkoblingen, kan du begrense Norton Business Suites Internett-bruk. Med funksjonen Kunnskap om nettverkskostnader kan du håndtere Internett-bruken til Norton Business Suite.

Norton Business Suite får tilgang til gatewayen gjennom en nettverkstilkobling ved tilkobling til Internett. Den tilkoblede enheten kan være en 3G-telefon, en dongle for mobilt Internett eller et trådløst nettverkskort. Med funksjonen Kunnskap om nettverkskostnader kan du konfigurere en policy for hver nettverkstilkobling som Norton Business Suite bruker til å koble til Internett.

Vinduet Innstillinger for Kunnskap om nettverkskostnader inneholder en liste over alle nettverkstilkoblingene som Norton Business Suite bruker til å koble til Internett.

I vinduet Innstillinger for Kunnskap om nettverkskostnader finner du følgende informasjon:

Nettverkstilkobling

Viser alle tilgjengelige nettverkstilkoblinger.

Policy

Viser nettverkspolicyen for hver av nettverkstilkoblingene.

Du kan sette opp ulike nettverkspolicyer for hver nettverkstilkobling i vinduet Innstillinger for Kunnskap om nettverkskostnader.

I bruk

Viser nettverkstilkoblingen som Norton Business Suite bruker til å koble til Internett.

Det står en hake ved nettverkstilkoblingen som er i bruk for øyeblikket.

Du kan konfigurere en av følgende policyer for hver nettverkstilkobling som Norton Business Suite bruker til å koble til Internett:

Auto

Tillater at Norton Business Suite kan motta alle oppdateringer av produktet og virusdefinisjonene ved å bruke kostnadspolicyen i Windows 8. Auto -policyen har som standard ubegrenset Internett-forbindelse på LAN og Wi-Fi.

Auto -alternativet er bare tilgjengelig i Windows 8.

Ingen begrensning

Tillater at Norton Business Suite bruker den nettverksbåndbredden som er nødvendig for å sikre full beskyttelse. Hvis du ikke bruker Windows 8, er standardpolicyen Ingen begrensning.

Symantec anbefaler at du bruker alternativet Ingen begrensning på standard nettverkstilkobling. Det sikrer at Norton Business Suite mottar alle de nyeste virusdefinisjonene og programoppdateringene.

Økonomi

Tillater at Norton Business Suite får tilgang til Internett kun for å laste ned viktige produktoppdateringer eller virusdefinisjoner.

Hvis du har en begrenset Internett-tilkobling, kan du velge alternativet Økonomi for å sikre beskyttelse mot ulike sikkerhetstrusler.

Ingen trafikk

Blokkerer Norton Business Suite fra å koble seg til Internett. Hvis du velger denne policyen, kan ikke Norton Business Suite motta kritiske virusdefinisjoner og programoppdateringer. Dette kan bety at datamaskinen er sårbar for potensielle Internett-farer og virusangrep.

Om Kunnskap om nettverkskostnader

Slå Kunnskap om nettverkskostnader av og på

Definere Norton Business Suites Internett-bruk.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v54476850_N360_Business_CC_2014_no_no
Operativsystem: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Sist endret: 31/07/2012