Nytt søk - søkeelementer

I vinduet Nytt søk - søkeelementer kan du legge til filer og mapper i det nye, egendefinerte søket som du oppretter. Du kan bruke alternativene i dette vinduet til å gi søket et passende navn og velge søkeelementene.

Velg mellom følgende alternativer:

Navn på søk

Skriv inn et navn på det egendefinerte søket.

Navnet må være unikt og kan ikke inneholde spesialtegn som ^\.|?*:<>/\;.

Legg til stasjoner

Her kan du legge til stasjoner i søket.

Når du velger en stasjon, blir alle mappene og filene på stasjonen tatt med i søket. Du kan velge flere stasjoner i dialogboksen Søk på stasjoner.

Legg til mapper

Her kan du legge til enkeltmapper i søket.

Når du velger en mappe, legges alle filene i mappen til i søket. Du kan velge flere mapper i dialogboksen Scan Folder.

Legg til filer

Her kan du legge til enkeltfiler i søket.

Du kan trykke på Ctrl for å merke flere filer som skal legges til å søket.

Fjern

Her kan du fjerne et søkeelement fra listen Søkeelementer.

Avbryt

Lukker vinduet uten å lagre innstillingene.

OK

Lagrer søkeinnstillingene og lukker vinduet.

Om egendefinerte søk

Opprette et egendefinert søk

Redigere et tilpasset søk

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v54476837_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 01/11/2011