Legg til port som skal beskyttes

I vinduet Legg til port som skal beskyttes kan du legge til en e-postport i vinduet Beskyttede porter.

Symantec anbefaler at du kontrollerer POP3- og SMTP-portnumrene for e-postprogrammet for å sikre e-postbeskyttelse. Vanligvis får du portnumrene for e-postprogrammet fra Internett-leverandøren. Hvis portnumrene er forskjellige fra standard SMTP- og POP3-portnumre, må du legge til portene i vinduet Beskyttede porter.

Velg mellom følgende alternativer:

Port Type

Angi e-postkommunikasjonsprotokollen. Velg mellom følgende alternativer:

  • POP3

    Velg dette alternativet hvis porten bruker POP3-protokollen for innkommende e-post.

  • SMTP

    Velg dette alternativet hvis porten bruker SMTP-protokollen for utgående e-post.

Port

Skriv inn e-postportnummeret.

Portnummeret må være mellom 1 og 65535. Du kan ikke legge til en port som Norton 360 Online allerede beskytter.

Du kan bare legge til portnumre som ikke er tildelt andre protokoller av IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Standardporter som er tildelt andre protokoller av IANA, er blokkerte. Se webområdet til IANA for mer informasjon.

Om konfigurering av POP3- og SMTP-porter

Legge til POP3- og SMTP-porter i Beskyttede porter

Fjerne en e-postport fra Beskyttede porter

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v54476834_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 18/10/2011