Definer Nortons Internett-bruk

Med Kunnskap om nettverkskostnader kan du kontrollere hvor mye båndbredde Norton kan bruke. Kunnskap om nettverkskostnader er som standard slått på og satt til Automatisk. Hvis du bruker Windows 7 eller tidligere, er standardinnstillingen Ingen begrensning. Hvis du har en treg Internett-tilkobling, kan du redusere båndbredden som Norton bruker. Du kan også angi kommunikasjonsretningslinjer for alle nettverkstilkoblinger som datamaskinen bruker ved å endre innstillingene for Kunnskap om nettverkskostnader.

Definer Nortons Internett-bruk

 1. Klikk på Innstillinger i Norton-produktets hovedvindu.

 2. Klikk på Brannmur under Detaljerte innstillinger i vinduet Innstillinger.

 3. I fanen Generelle innstillinger, i raden Kunnskap om nettverkskostnader klikker du på Konfigurer. Hvis alternativet Konfigurer er deaktivert, flytter du På/av -bryteren til .

 4. I innstillingsvinduet for Kunnskap om nettverkskostnader, under Policy -kolonnen, klikk på rullegardinlisten ved siden av nettverksforbindelsen du ønsker å sette en policy for.

 5. Velg ett av følgende:

  • Automatisk Tillater at Norton-produktet kan motta alle oppdateringer av produktet og virusdefinisjonene ved å bruke kostnadspolicyen i Windows.

   Auto-alternativet er bare tilgjengelig i Windows 8 eller nyere.

  • Ingen begrensning Tillater at Norton kan bruke den nødvendige båndbredden til å motta alle produktoppdateringer og virusdefinisjoner. Hvis du bruker Windows 7 eller tidligere, er standardpolicyen Ingen begrensning.

  • Økonomi Gir Norton tilgang til Internett kun for å laste ned viktige produktoppdateringer og virusdefinisjoner. Hvis du har begrenset Internett-tilkobling, beskytter Økonomi deg mot kritiske sikkerhetstrusler.

  • Ingen trafikk Blokkerer Norton fra å koble seg til Internett. Hvis du velger denne policyen, kan ikke Norton motta kritiske virusdefinisjoner og programoppdateringer. Dette gjør datamaskinen sårbar for potensielle farer og virusangrep.

 6. Klikk på Bruke, og klikk deretter på OK.

 7. I Innstillinger -vinduet klikker du på Lukk.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Hjalp denne informasjonen?

DOCID: v54476820_ns_retail_no_no
Operativsystem: Windows
Sist endret: 13/12/2016