Andre produkter

Om Signaturutelatelser

I Norton 360 Online kan du velge bestemte, kjente sikkerhetsrisikoer og utelate dem fra Norton 360 Online-søk. Du bør bare utelate en risiko fra Norton 360 Online-søk hvis du har en bestemt grunn til det. Hvis et annet program f.eks. baserer seg på et sikkerhetsrisikoprogram for å fungere, kan du bestemme deg for å beholde programmet på datamaskinen. Du kan også angi at du ikke vil bli gjort oppmerksom på programmet ved fremtidige søk.

Når du utelater en kjent sikkerhetsrisiko fra Norton 360 Online-søk, reduseres beskyttelsesnivået på datamaskinen. Du bør bare utelate elementer hvis du er sikker på at de ikke er infisert.

Når du skal utelate en sikkerhetsrisiko fra søk, må du legge til den bestemte sikkerhetsrisikoen i vinduet Signaturutelatelser. Vinduet Signaturutelatelser inneholder listen over alle sikkerhetsrisikoer som kan utelates fra søkene til Norton 360 Online. For hver sikkerhetsrisiko kan du vise risikodetaljene og hvordan risikoen påvirker datamaskinen.

Når du vil legge til sikkerhetsrisikoer i vinduet Signaturutelatelser, går du til hovedvinduet i Norton 360 Online og klikker på Innstillinger > Antivirus > Søk og risikoer > Utelatelser / Lav risiko > Signaturer som skal utelates fra all oppdagelse > Konfigurer.

Legge til elementer i Signaturutelatelser

Om SONAR-beskyttelse

Slå SONAR-beskyttelse av og på

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v54298595_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 23/08/2011