Andre produkter

Remove Norton ConnectSafe settings

On November 15, 2018, Norton ConnectSafe service is being retired or discontinued meaning that the free service will no longer be available. Because the service is being discontinued, current users could experience disruption(s) in their browsing experience. For more information, see https://connectsafe.norton.com/.

If you are a current Norton ConnectSafe user, we recommend that you complete the following actions before the ConnectSafe service termination. You can configure the network adapter settings and remove the Norton ConnectSafe DNS server addresses.

Depending on your operating system, follow the steps in one of the following sections:

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v53246991
Operativsystem: Windows
Sist endret: 03/06/2019