Andre produkter

Norton Power Eraser har oppdaget noen filer som ikke kan repareres automatisk

Norton Power Eraser har oppdaget noen infiserte Windows-filer som ikke kan repareres automatisk. Disse filene må erstattes fra Windows-installasjonsplaten.

Avhengig av operativsystem, velger du ett av følgende.

Starte datamaskinen fra CD-en

 1. Slå på datamaskinen.

 2. Mens datamaskinen starter opp, følger du med på nedre del av skjermen for å se meldingen om hvordan du får tilgang til BIOS.

  Som regel må du enten trykke Delete, F1, F2 eller F10.

 3. Velg Boot-menyen på BIOS-skjermen.

  ("Boot" refererer til plasseringen der programvaren som trengs for å starte datamaskinen, er lagret.)

 4. Velg at CD- eller DVD-stasjonen skal være første oppstartsenhet på listen.

 5. Lagre endringene og lukk BIOS-konfigureringen.

  Når du starter datamaskinen med produkt-CD-en, får du opp meldingen "press any key to boot from CD" ("trykk på en vilkårlig tast for å starte datamaskinen fra CDen"). Hvis du ikke trykker på en tast, forsøker datamaskinen å starte opp fra neste oppstartsenhet på listen i BIOS-innstillingene. Meldingen som ber deg trykke en tast, vises kun en kort stund, så du må følge med på skjermen mens maskinen starter.

 6. Trykk på en vilkårlig tast for å starte datamaskinen fra Windows-installasjonsplaten.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v53246230_EndUserProfile_no_no
Operativsystem: Windows
Sist endret: 24/10/2016