Andre produkter

Reparere en Windows 7-installasjon ved hjelp av oppstartsreparasjon

Reparere en Windows 7-installasjon

 1. Sett Windows 7-installasjonsplaten i CD/DVD-stasjonen.

 2. Start datamaskinen på nytt.

 3. Hvis du får se et varsel, trykker du en vilkårlig tast for å starte datamaskinen fra CDen.

  Hvis du ikke får til å starte maskinen fra CDen, kan det hende du må endre BIOS-innstillingene til datamaskinen. Du finner mer informasjon i avsnittet "Starte datamaskinen fra CDen".

 4. Velg språk, og klikk deretter på Neste.

 5. Klikk på Reparer datamaskinen.

 6. Klikk på operativsystemet du vil reparere, og klikk deretter på Neste.

 7. I vinduet Alternativer for systemgjenoppretting klikker du på Oppstartsreparasjon.

 8. Følg instruksjonene på skjermen.

Starte datamaskinen fra CDen

 1. Slå på datamaskinen.

 2. Mens datamaskinen starter opp, følger du med på nedre del av skjermen for å se meldingen om hvordan du får tilgang til BIOS.

  Som regel må du enten trykke Delete, F1, F2 eller F10.

 3. På BIOS-skjermen velger du Boot-menyen.

  ("Boot" refererer til plasseringen der programvaren som trengs for å starte datamaskinen, er lagret.)

 4. Velg at CD- eller DVD-stasjonen skal være første oppstartsenhet på listen.

 5. Lagre endringene og lukk BIOS-konfigureringen.

  Når du starter datamaskinen med produkt-CDen, får du opp meldingen "trykk en vilkårlig tast for å starte datamaskinen fra CDen". Hvis du ikke trykker på en tast, forsøker datamaskinen å starte opp fra neste oppstartsenhet på listen i BIOS-innstillingene. Meldingen som ber deg trykke en tast, vises kun en kort stund, så du må følge med på skjermen mens maskinen starter.

 6. Trykk en vilkårlig tast for å starte datamaskinen fra Windows 7-installasjonsplaten.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v53232809_EndUserProfile_no_no
Operativsystem: Windows 7
Sist endret: 04/06/2014